Elever aktiva i digitaliseringsprocessen

I det här inlägget kommer du att få följa med när 4 A på Fässbergsskolan arbetar med sitt aktiva deltagande i digitaliseringsprocessen, genom ett arbetsområde i historia och svenska.

Elev och ipad Foto: M-L Olsson

Sedan juli 2018 har läroplanen uppdaterats med tillägg om digital kompetens i flera av kursplanerna och när det kommer till digital kompetens skriver Skolverket om fyra aspekter.

 • att kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen
 • att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
 • att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik
 • att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik

Jag heter Marielouise Olsson och är lärare på Fässbergskolan i Mölndal. Personligen tolkar jag ovanstående som två typer av aspekter.

Den första innebär ett slags utifrånperspektiv som går ut på att få syn på processen och dess orsaker och konsekvenser för samhälle och individ.

De andra aspekterna, som jag själv väljer att koka ner till en enda, att aktivt delta i processen, består av att: kunna förstå och använda digital teknik, dvs digitala verktyg som datorer, surfplattor eller smarta telefoner och digitala medier som presentationsprogram som Powerpoint, Keynote eller Google presentationer, skrivprogram som Word eller Google dokument, bild-, film- och ljud-inspelning. Vi behöver också ge möjligheten att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt.

Att kunna söka och värdera information är ovärderligt i det snabba nyhet- och informationsflöde som finns idag. Det gäller också att ta ansvar för vad man själv delar och sprider vidare, vilka konsekvenser det kan få. Den fjärde och sista aspekten som jag också sorterar in under det aktiva deltagandet i digitaliseringsprocessen är att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Till exempel genom förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling.

Så här jobbar 4 A

Eleverna börjar dagen med 15 minuters multiplikationsträning. Det görs med hjälp av glosprogrammet Quizlet. Där kan jag enkelt skapa flashcards som går precis lika bra att använda till tabellträning som ordträning.

Vi har under ett par veckors tid arbetat med medeltiden. Tillsammans har vi läst faktatexter och berättelser, samt sett filmer om medeltiden. Under arbetets gång har eleverna arbetat med uppgifter av olika slag, som jag har lagt in i en Google-presentation som jag delat med eleverna i google classroom.

Jag valde Google presentationer eftersom det är ett lättanvänt verktyg där eleverna själva kan lägga in bilder och text. Utseendet med sidor påminner om en arbetsbok, vilket jag har märkt gör det lättare för eleverna att orientera sig, än om vi hade arbetat i till exempel ett googledokument med uppgifter.

Googlepresentation Foto: M-L Olsson 


Som avslutande uppgift kommer eleverna att få skapa multimodala texter om just medeltiden. Ett omtyckt verktyg för skapande är programmet Creaza, därför har eleverna fått välja mellan att skapa en serie i Creaza, eller en berättelse, ett brev eller en faktatext med bilder i ett google dokument.

De allra flesta har valt att arbeta med Creaza, som är lättanvänt och går att arbeta med på sin egen nivå.

Arbetet med Creaza är styrt utifrån en instruktion med kriterier som vi har gått igenom gemensamt innan vi började arbetet. Det kreativa arbetet blir lustfyllt och motivationen är hög bland eleverna.

Det blir många tillfällen för problemlösning, eleverna testar sig fram och rådgör med mig och med varandra när frågor dyker upp.

Hur kan man till exempel göra för att tittaren ska förstå att det är Heliga Birgitta som talar, eller för att få bilden att hamna på rätt håll?

Om jag vill ladda upp egna bilder, vilka bilder har jag lov att använda då?

Serie Fässbergsskolan


På projektorduken visar jag classroomscreen, där har jag valt att visa lektionens arbetsgång stegvis, samt en klocka och en ljudmätare. Ljudmätaren synliggör vilken arbetsro vi har i klassrummet, den passar inte att använda alla lektioner - ibland behöver det vara ljud - men när det ska vara lugn och arbetsfokus är den en tydlig påminnelse.

Classroomsscreen Foto:  M-L O

Ta inte för givet

Sammanfattningsvis ser jag många möjligheter med läroplanstilläggen om digital kompetens. Vi kan inte ta för givet att eleverna besitter en allsidig digital kompetens, bara för att de växer upp i ett digitaliserat samhälle. Lika väl som de behöver lära sig att hitta information i en bok, behöver de lära sig att hitta information på internet. Vi kan inte förvänta oss att de kan det automatiskt.

Dessutom finns det många möjligheter att skapa mervärde, när vi till exempel, samtidigt som vi arbetar på ett sätt som är lustfyllt och kreativt också får in kunskap om upphovsrätt, samarbete och problemlösning.

Marielouise Olsson
Lärare på Fässbergsskolan

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad