Elever blommar i konstutställning

Glädje och delaktighet har varit ledorden i ett demokratiprojekt som engagerat klass B på Katrinebergs grundsärskola. Arbetet har lett till viktiga vardagskunskaper och meningsfull undervisning som utmynnade i ett konstverk i utställningen Kvarnbyn blommar.

Glädje och delaktighet. Två ledord hos mig och som jag försöker föra över till mina elever och till mina kollegor (och egentligen till alla jag möter). Det är viktigt för mig att alla som vill delta ska få göra det, undervisningen bör och ska anpassas utifrån elevens förutsättningar. Därför är vårt konstverk som deltog i utställningen “Kvarnbyn blommar” mer än en blomma gjord av hönsnät och tyg. Det är en symbol för mina ledord.

Det började med ett demokratiprojekt

Projektet tog form tidigt i våras, egentligen utan att veta om utställningen. Vi hade ett tema som hette “Leva tillsammans”. Temat innehöll flera delar, eleverna skulle bland annat få en inblick i demokrati och hur det är att vara medborgare av ett samhälle. De skulle också få träna på sociala relationer, såsom kamratskap och inte minst självkännedom.

En del i temat var även att bekanta oss med vårt närområde, något som var problematiskt då alla elever bor i olika delar av Mölndal och således har olika närområden. Jag beslutade mig för att vi skulle bekanta oss med hela Mölndals stad, vi skulle lära oss om kända riktmärken och läsa faktatexter om kommunen (visste ni till exempel att i Mölndal bor det nästan 70 000 invånare?!).

Eleverna tog sig an temat med nyfikenhet och de fick lära sig viktig vardagskunskap såsom deras hemadresser och hur man kan använda digitala resurser i det arbetet. När vi pratade om riktmärken hade jag en gång visat eleverna en bild ifrån Kvarnbyns forsar så de hade en kunskap sedan innan kring platsen. När jag sedan berättade om utställningen och platsen för den blev de glada och en elev utbrast: “Ska vi vara med på en utställning?” Svaret de fick av mig blev då: Så klart att ni ska!"

Elev och pedagog tittar på kartor över Mölndal

Skapande som skapar delaktighet

Formen för hur blomman såg ut jobbade jag och några kollegor i arbetslaget fram vilket också blev en positiv del i projektet. Alla kom med ideer och synpunkter, alla fick känna att de bidrog. Det som var viktigt för mig var att alla elever skulle kunna delta och skapa på egen hand. Blommans stomme böjdes till av hönsnät och skulle sedan fyllas med tygremsor.

Elever skapar en blomma av hönsnät


Alla elever provade på alla moment, men efter en stund hittade de sin favoritdel. För några var det rogivande att pilla i tygremsorna i hålen på hönsnätet. För de elever som hade ett behov av röra på sig var det roligaste momentet att riva remsorna.

Oavsett vad de valde blev det en delaktighet för samtliga. Glädjen blev enorm när några elever upptäckte att de kunde ha dragkamp om tygremsorna, några kom också på att man kunde göra sig till en “blindbock” med remsorna. Vi hade en väldigt rolig eftermiddag i klass B och när blomman tillslut blev klar kunde vi alla bara känna en stolthet inför vad vi åstadkommit.

Konstverk av blommor

Aktiva samhällsmedborgare som får synas

Utställningen ägde rum i Kvarnbyn över Kristi Himmelfärdshelgen och jag hoppas att så många som möjligt hade möjlighet att komma för att beskåda alla fina blommor som prydde gatorna.

Jag är glad över att vi hittar tillfällen där vi inom grundsärskolan får synas och ta plats. Det är viktigt då vi är en skolform med mindre andel mottagna elever och (utifrån min erfarenhet) lätt glöms bort i andra sammanhang. I läroplanen för grundsärskolan är en av punkterna att eleverna ska bli aktiva samhällsmedborgare, detta projekt är ett bidrag till den kunskapsutvecklingen och ett steg i rätt riktning.

Erika Ringström
Lärare i klass B på Katrinebergs grundsärskola
erika.ringstrom@molndal.se

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad