Rastverksamhet som skapar trygghet

På Eklandaskolan utvecklar fritidspedagogerna rastverksamheten i samverkan med skolans trygghetsgrupp. På Lektorget har man skapat en plats för aktiviteter och trygghet under elevernas raster.

Fritidspedagoger Eklandaskolan

Det började med att man gjorde om ett uteförråd som tidigare mest hade använts av fritidshemmen som snickeri. Sedan 2017 har förrådet varit vår rastbod som varit och är uppskattad av eleverna. Vi utvecklade arbetet med skolans trygghetsgrupp då man hade sett i trygghetsenkäter att eleverna saknade ett ställe där de kunde hämta rastmaterial.

sällskapsspel utomhus på Eklandaskolans fritids
Plockepinn utomhus på Eklandaskolans fritids

Rastsamverkan

Sedan 2020 har personalen på fritidshemmen tillsammans med stöd från rektorer utvecklat rastaktiviteterna ytterligare med hjälp av något som vi kallar för Rastsamverkan. Från starten 2020 delade ca 6 st pedagoger på det här ansvaret runt om på skolgården med planerade och organiserade rastlekar och aktiviteter. Med hjälp av ett schema kunde eleverna se vilka aktiviteter som de erbjöds att delta i.

Tavla rastaktiviteter Eklandaskolan
Tavla rastaktiviteter Eklandaskolan

Lektorget

Sedan HT-21 är vi två pedagoger som är ansvariga för rastsamverkan.
En personal från fritidshem årskurs 4-6 och en personal från fritidshem årskurs 1. Tillsammans planerar vi elevernas raster med olika aktiviteter. Därmed har eleverna ett ställe att hålla reda på istället för flera. Vi kallar det för LEKTORGET. Dit kommer väldigt många av våra elever för att finna roliga aktiviteter eller för ett samtal med en närvarande vuxen. Samverkan mellan skolans trygghetsgrupp sker så att ett årshjul med traditioner uppmärksammas även på rasterna.

Rastaktiviteter Eklandaskolan

Följ oss gärna på Instagram

Ann-Charlotte Andersson
Rastsamverkare Eklandaskolan
ann-charlotte.andersson@molndal.se

Viktoria Weidenborg
Rastsamverkare Eklandaskolan
viktoria.weidenborg@molndal.se

Foto: Ann-Charlotte Andersson

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad