Elever lär sig hantera skolstress

När skolkurator Emma Kitzing på Almåsskolan träffade eleverna i årskurs 6 för att prata hälsa så ville majoriteten få mer kunskap kring skolstress. Tillsammans med skolsköterskan Linda och speciallärare Camilla startades projektet Fulladdad.

Hela tanken med projektet Fulladdad är att ämnet och innehållet ska styras av elevernas behov. Så därför skapade vi ett material som delades upp i tre lektioner. Syftet med lektionerna är att eleverna själva ska få dela med sig av sina tips till varandra samt få mer kunskap kring hur de kan påverka sin stress och sina prestationer.

Lektion med tre grenar

Vi ville att eleverna skulle känna att det själva kan påverka utfallet genom att ge sig själv de bästa förutsättningarna. Lektionerna är baserade på tre grenar:

 • Hur vi beter oss.
 • Hur vi tänker.
 • Hur vi känner när vi blir stressade.

Blir vi medvetna om kroppsliga reaktioner kopplade till stress så kan vi också bli lugnare och se signalerna innan känslorna blir övermäktiga. Varje elev fick även en tipsbok där de kunde skriva ner sina egna tips till sig själva gällande varje tema. Tanken är att de kan plocka fram boken då det är nationella prov eller något annat de vill förbereda sig inför.

Utvärdering

De effekter vi kunde se efter sista lektionen speglas i en utvärdering som alla eleverna gjorde. I utvärderingen ställde vi frågor så som:
"Känner du att du fått med dig tips du kan använda när du känner dig stressad?" 98% svarade ja på den frågan.

Vi som arbetar med projektet Fulladdad just nu
är Linda Ehn skolsköterska och Emma Kitzing skolkurator. Vi har även arbetat tillsammans med speciallärare Camilla Vikström som var med och träffade 6:orna och även i skapandet av materialet.

Emma Kitzing
Skolkurator Valås/Almås åk 4-6
emma.kitzing@molndal.se

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad