När får jag börja skolan?

“Hur länge dröjer det tills jag får börja i skolan?” Den frågan är den allra vanligaste som vi får när vi har våra introduktionssamtal på modersmålsenheten. Det är då vi träffar våra nyanlända elever för första gången tillsammans med föräldrar / god man och med tolk.

Jordglob, Madber

Vi träffar dem ca 1,5 h och då tar vi kontaktuppgifter och gör Skolverkets kartläggning steg 1. De samtalen är det allra roligaste stunderna i mitt jobb. Vi har haft de här samtalen i tre och ett halvt år och det som slår oss som arbetar med dem är att inget samtal är det andra likt.

Varje människa har sin historia och många av dem vi möter har haft en lång och krokig väg hit. Det som förenar är önskan om att komma igång med skolan, att vilja lära sig. Precis som alla andra drömmer våra nyanlända elever om framtiden; de vill bli byggnadsingenjörer, kläddesigner, läkare, jurister, domare, skådespelare, rap-artister. Ja, listan kan göras lång…

Olika bakgrund

En del av dem vi mött har aldrig fått gå i skola kanske på grund av fattigdom, krig eller för att de är flickor. Andra som kommer har en gedigen skolbakgrund med sig och önskar inget hellre än att få visa vad de kan. Jag minns en elev vi träffade i början av höstterminen som kom från Syrien tillsammans med sin familj. Hon berättade att hon hade fått tjata sig till att få göra ett prov i biologi på sin förra skola. Hon fick då visa att hon kunde så mycket att hon sedan fick ett betyg i ämnet trots att hon inte läst det från början!

Jag minns också många möten med föräldrar som uttryckt sin önskan att deras barn ska gå i en skola i närområdet eftersom de inte vill att barnen ska ha för lång väg till skolan. De är som alla föräldrar angelägna om att barnen etablerar sig och får kamrater i närheten där de bor.

Så här jobbar vi

När eleven varit hos oss på introduktionssamtal tar vårdnadshavaren kontakt med skolan och bestämmer tid för möte. Varje skola beslutar hur undervisningen ska läggas upp och organiseras för de nyanlända. Det är då det största jobbet börjar! En del av våra skolor har haft en organisation för mottagande under lång tid medan andra tar emot nyanlända för första gången. För de skolor som önskar finns vi som introduktionsteam som en resurs och kan stötta och samverka med den mottagande skolan. Vi erbjuder bland annat:

 • Samverkan med mottagande skola efter kartläggning steg 1 och inför kartläggning steg 2 och steg 3.
 • Handledning/utbildning till arbetslag eller skolenhet i språkutvecklande arbetssätt.
 • Handledning i svenska som andraspråk.
 • Kompetensutveckling och stöd till språkutvecklarna på förskolan Modersmålsenheten har i sin verksamhet över 800 elever som läser sitt modersmål och 330 som har studiehandledning på sitt modersmål. Dessutom har vi ett antal barn som är nyanlända i förskolan och får har modersmålsstöd under sin första tid. Vi utvecklar våra elever i ca 25 olika språk. Tillsammans med alla pedagoger i Mölndal bidrar vi på olika sätt till att utveckla deras flerspråkiga kompetens.

Bloggat av:
Anna Maria Åkerberg
Samordnare Introduktionsteamet och kompetensutvecklingsinsatser nyanlända.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad