Att visa vad man kan på flera språk

Det som är bäst med mitt yrke som modersmålslärare är att se mina flerspråkiga elevers ögon lysa av glädje efter att de förstått ett arbetsområde och kunnat visa vad de lärt sig.

Jag kommer särskilt ihåg en gång när jag arbetade med en elev i åk 5 med SO inför ett stort prov om Medeltiden. Han berättade för mig att han tyckte det var svårt och att han var orolig att han inte skulle klara provet. Han var osäker på om han skulle minnas allt han läst och kunna sätta ord på det han kunde på svenska men han kämpade ändå.

Vi arbetade med olika texter och uppgifter som jag fått av läraren. Läraren hade lagt hans planering och vilka texter han behövde arbeta med i Unikum. I studiehandledningen läste vi texterna högt på svenska, förklarade på modersmålet och samtalade om vad han förstått i strukturerade textsamtal. Vi fokuserade på nya begrepp, gjorde ordlistor på två språk och svarade på quizfrågor som läraren gjort till klassen.

Jag träffade eleven två gånger i veckan på studiehandledningen och vi jobbade med allt detta. Eleven tränade också hemma på begrepp. När det var dags att göra provet gjorde han det tillsammans med mig och jag kunde då översätta frågor eller hjälpa honom om han inte hade orden på svenska. Då kunde han skriva svaren på modersmålet vilka jag sedan översatte till svenska och visade läraren.

Veckan därpå kom jag till skolan som vanligt. Då rusade han till mig med ett stort leende på läpparna och berättade stolt att han klarade provet. Det var härligt att se hans ansiktsuttryck som strålade av glädje och självförtroende när han berättade hur det hade gått. En extra bonus var att att träffa hans lärare som efter provet var lika glad som eleven själv!

Vad bidrar till en hög kvalitet på studiehandledning?

Inför studiehandledningen tittar jag alltid i elevens lärlogg i Unikum där jag också har tillgång till elevernas arbeten. Det hjälper mig som studiehandledare om lärarna har skrivit vad eleven ska arbeta med, om de har delat den pedagogiska planeringen och om det finns annat material exempelvis filmer, presentationer som ligger där. På så sätt har jag som studiehandledare möjlighet att förbereda mig vilket gör att studiehandledningen får en högre kvalitet. Detta sätt gör att vi kan arbeta parallellt med de uppgifterna som eleverna arbetar med i klassen. Efter studiehandledningen sitter jag alltid med eleverna och de skriver i sin lärlogg i Unikum vad vi arbetat med som en slags reflektion. Vi skriver också om det är något som de behöver arbeta mer med. Lärloggen blir också en dokumentation över vad vi arbetat med där alla lärare runt eleven, eleven själv och vårdnadshavare kan följa utvecklingen.

I min roll som studiehandledare ser jag att där eleverna får rätt stöd och tillräckligt med stöttning stärker det deras självförtroende och höjer deras motivation till inlärning. Det är viktigt att variera arbetssätt för att kunna fånga elevernas intresse och fokus som leder till att lektionerna blir mer spännande och intressanta att delta i. Det finns många sätt att arbeta med studiehandledning. I grunden är det elevernas behov som styr och studiehandledning kan ske före, under och efter en lektion. Det kan också ske enskilt eller i grupp. Det beror på behov och förutsättningar. Det viktigaste för mig som studiehandledare är när vi hittar ett gott samarbete på skolan där våra flerspråkiga elever får möjlighet att uttrycka vad de kan antingen på svenska eller på modersmålet. Det viktigaste är att de får möjlighet att visa sina kunskaper i olika ämnen.

Bloggat av:

Amal Belakhdar
Modersmålslärare i arabiska och franska

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad