Språkresan

Du har säkert hört att vi har ett nytt namn nu. Resan från Modersmålsenheten till Språkcentrum har varit intensiv, lärorik och utvecklande.

Granatäpple helt och bitar

Vi har arbetat med nyanlända och flerspråkiga barn/elevers lärande och språkutveckling. Vi har anpassat till nyheter, statistik, lagar och regler och skapat förutsättningar för framgångar inom skolförvaltningen och inspirerat inom Sverige och Europa. Flera kommuner och organisationer har varit på lärande besök hos oss och vi har vid flera tillfällen anlitats av Göteborgs Universitet, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Göteborgs Regionen.

Jag hoppas att vi bidrar till att flera pedagoger får kraft och motivation till att bedriva utvecklingsarbete i sin verksamhet och att språkutveckling och flerspråkighet blir allas angelägenhet. Jag hoppas också att det leder till individen får syn på sina styrkor och utvecklingsområden och stärks i att våga tro på språkutvecklande arbetssätt.

Vi vill sända ut signaler som motiverar till ett interkulturellt förhållningssätt och öppna upp för möjlighet till insikter i varandras processer. Vi tror att samarbete över kommungränser kan ge utökade kollegiala kontaktnät och underlätta erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Tanken är att våra lärande besök ska kunna fungera som en modell som kan användas i det systematiska kvalitetsarbetet kring alla elevers och barns språkutveckling genom att aktivera både det individuella och det gemensamma lärandet. Vi hoppas att det ska leda till att våra barn och elever ser språkutveckling som ett lärverktyg och sin flerspråkighet som kompetens.

Kärnan i vår verksamhet är att främja barns och elevers lärande genom att stödja deras språkutveckling och därför tycker jag att det passar bra att vi nu heter Språkcentrum Mölndal.

Tanja Božić 
Chef Språkcentrum Mölndal

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad