Språkutveckling på Ängens förskola

Ängens förskola är en liten lägenhetsförskola i Balltorps rektorsområde. Så här jobbar vi med språkutveckling!

Ängens välkommenflaggor

I nuläget är vi sex pedagoger på huset och trettiosju barn. De flesta av oss har arbetat länge i rektorsområdet.

Balltorp är en mycket flerspråkig del av Mölndal och här talas femton olika språk plus TAKK, tecken som stöd och bildstöd.  Flera barn har flera språk i familjen, även om de talas olika mycket.

Utbildning och testande

Vi har funderat mycket kring hur vi ska arbeta med språkens utveckling. Ett tag var det till exempel omöjligt att samla barnen kring en läsvila, som är brukligt efter lunchtid, eftersom så få förstod läsningen.

Vi fick utbildning i TSS och KomPiSutbildningar i vårt rektorsområde och det blev upptakten för oss alla i arbetslaget att fundera djupare kring hur vi skulle kunna arbeta språkfrämjande. Sedan dess har vi kollektivt testat och provat många olika grepp. Testa vad du vill – bara det fungerar på barnen.

Vi hälsar "Välkommen till oss" på olika språk på en av våra dörrar. Händerna bjuder in barnen på några av de olika språken. Men flaggor kan vara känsligt – kanske har man flytt från en regim som representeras av en viss flagga och känner att man inte vill ha den flaggan? Olika familjer tänker olika och nu har vi lärt oss att det är bäst att fråga.

Habib Ängen

Vi vill att barnen ska bli intresserade och nyfikna på detta med "språk", att det är bra att kunna flera stycken, det spelar ingen roll vilka. Små barns hjärnor är konstruerade så att de kan lära sig vilka språkljud som helst. Som vuxen klarar man inte det, därför är det bra att lära sej som barn. Kan man några språk, är det lättare att lära ytterligare ett. Detta pratar vi med barnen om.

Därför vill vi bjuda in de olika språken på ett tydligt sätt och visa att vi vuxna också är beredda att lära nytt. Det gör vi genom att försöka lära några ord på varje språk – "hej/välkommen, mjölk och vatten" har vi börjat med.

Digitala pekböcker

flerspråkig app

Intresset hos barnen växte och appen My Story började användas för att spela in digitala pekböcker med barnen. Där kan man även illustrera orden genom att lägga in foton eller teckningar som barnen ritar direkt i appen. Då vi hade ett flerspråkigt litet barn som behövde mycket stöd i sin språkutveckling började vi med en pekbok på arabiska och bad de äldre barnen om hjälp. Då hade de genast en mottagare för boken på förskolan.

Ur bilder från leg specialped.Else Marie Åhmarks bildstöd, valdes ord och bilder som behövdes för att underlätta vardagen och de dagliga aktiviteterna på förskolan och lades in i boken. Sedan hjälptes barnen åt att lära orden på sitt hemspråk, med hjälp av flerspråkig personal och föräldrar. På förskolan jobbade vi med orden svenska och teckenspråk och i form av bildstöd på väggarna.

Fler barn ville också göra böcker och nu har det blivit på polska, kurdiska – sorani och vietnamesiska också. Vi har påbörjat en på spanska och det kan säkert bli fler. Barnen kommer på andra ord som de också vill ha med, då ritar de en bild till ordet och spelar in.

De svenskspråkiga barnen ville också vara med. Hur skulle vi lösa det? Ett av barnen föreslog att de skulle göra på engelska och så det har vi också påbörjat.

Eget lexikon och blogg

Ett Ängens teckenspråkslexikon har vi också påbörjat med bilder på barnen när de visar olika tecken de vill ha med och säger orden till.

De digitala böckerna publiceras i Ängens blogg på Unikum och i lärloggarna och på det viset kan alla, barn, vårdnadshavare och personal nå böckerna, ladda ner dem och tillsammans läsa och jobba med språken.

Alfabet ser olika ut på olika ställen i världen – man skriver bokstäverna på olika sätt och läsriktningen är också olika. Från vänster till höger, från höger till vänster, uppifrån och ned...

mjölk på polska

Det finns en länk på nätet där man kan lägga in enstaka ord och få dem översatta till många olika språk. Man kan höra dem läsas upp, och se hur de skrivs på till exempel arabiska, ryska, persiska, kinesiska, engelska. Man kan också teckna alfabetet med händerna och i skrivhörnan finns alla bokstäverna i versaler och på teckenspråk och barnen använder både händer och penna när de skriver och ljudar sej fram.

Sagor från barnens hemländer

Sagan om lejonet, skf


Vi reser till barnens olika hemländer på samlingarna och läser översatta sagor från de olika länderna. Resan till Kenya där vi fokuserade på swahili, tog flera gånger innan barnen var nöjda. Vi besökte lejonen i viltreservatet Masai Mara genom att titta på filmer på youtube och berättade en kenyansk variant av fabeln om "Lejonet och musen".

I vårt utställningsskåp presenterar vi vad som är aktuellt på förskolan. Lejonet och musen har fått lite sällskap av fler lejon som barnen tillverkade. Barnen kan gå dit och titta och minnas, och vi kan tillsammans prata om orden i sagan, på svenska, swahili och teckenspråk.

Skapande är en viktig metod för att bygga upp och internalisera ordens betydelse och barnen gjorde naturligtvis många, många fler lejon och andra djur som bodde på savannen.

Sång, dans och traditioner

Det är svårt att hitta översatta sagor på rätt språklig nivå för barnen. En vietnamesisk mamma översatte en saga från sitt hemland. På förskolan illustrerades den med hjälp av bilder och foton från nätet som arrangerades i appen Puppet Pals. Vi presenterade den ”live” på teveskärmen och det blev som en dockteater när figurerna rörde sej till sagan.

Hittar man ingen saga, kan man använda sånger i stället. I boken "Sikelej, sa kamelen" (med tillhörande CD) kan man få hjälp. Här fanns "Små grodorna" – som representerar Sverige - översatt till swahili till exempel. Man kan också googla och hitta hjälp på så sätt.

Musik och dans är viktigt och youtube är en guldgruva. Vi har spelat på regnrör till afrikanska rytmer och dansat till vietnamesisk Dan Bau musik. Vår kurdiskspråkiga personal har introducerat Newroz – det kurdiska nyåret för oss. Sedan några år är detta firande på förskolan en del av våra traditioner på samma sätt som firande av lucia och midsommar. Alla barn vet nu hur man dansar och klär sig till kurdisk musik!

Läsa, läsa, läsa

bokhörnan, skf

I vår bokhörna läses dagligen för barnen. Att läsa och berätta är viktiga vägar att främja språkutveckling på alla språk. Här finns böcker för barn i alla åldrar och enligt önskemål, men vi får läsa på de språk personalen kan. Vi har också lånat på andra språk. Då upptäcktes det att det saknades barnböcker på estniska och vietnamesiska på biblioteket.

En dag hördes ett av de svenskspråkiga barnen lekläsa på lekspråk till en bilderbok med den kurdiska sagan "Gumman och räven". "Jag läser på kurdiska" var förklaringen!

Dramatisera och dokumentera

tre små grisar, skf

Vi samlar dokumentationen om oss själva i temat, bloggbilderna på Unikum till exempel i filmer på Imovie och sätter musik till. Barnen älskar att se sin resa igen och igen.

Vi arbetar med sagor och berättelser på olika sätt. Läser, skapar, dramatiserar. Ibland hittar vi på egna versioner av kända sagor. På bilderna görs klart för Petter och hans fyra getter, Sagan om de tre små grisarna, samt Rödluvorna och Barbafamiljen möter mormor och vargen, med Bayan som vargen. Genom att ta en roll i en sagodramatisering, klä ut sej eller använda en docka eller figur, lära sej lite fraser, bygga upp en scen med rekvisita, blir ord och innehåll mycket tydligare för barnet. Upprepningsmomentet är viktigt i detta. Dramatiseringen kan med fördel fotograferas och arrangeras i Puppet Pals och på så vis kan man återberätta sagan igen och igen...

Vår språkresa har bara börjat! Det finns många fler språk och länder som vi är nyfikna på hos oss på Ängens förskola!

Bloggat och fotograferat av:
Kristina Claesson och Bayan Karim
Ängens förskola

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad