Inget samtal är det andra likt

Introduktionsteamet på Språkcentrum Mölndal gjorde verkligen en rivstart läsåret 2017-18. Under augusti och september har vi haft introduktionssamtal med över 50 elever!

Vi har mött familjer från många olika delar av världen och med hjälp av tolk haft samtal på 13 olika språk. Under samtalet pratar vi bl.a. om språkkunskaper och skolbakgrund. Vi gör skolverkets kartläggning del 1 och informerar om det svenska skolsystemet. Vi kan verkligen skriva under på att inget samtal är det andra likt men det blir alltid intressanta och många gånger gripande stunder. Det är verkligen en förmån att få träffa alla dessa barn och ungdomar som otåligt väntar på att få börja eller fortsätta sina studier. Elever och vårdnadshavare väljer oftast den skolan som ligger närmast bostaden och många av Mölndals skolor har redan tagit väl emot dem. Språkcentrum Mölndal har också som uppgift att stötta skolorna i deras fortsatta arbete med nyanlända elever. Introduktionsteamet kommer ut till de skolor som önskar och har bl.a. varit delaktiga i skolans planering för arbetet med nyanlända och flerspråkiga elever, hjälpt till med kartläggningar och informerat på apt.

Våra nätverksgrupper fortsätter sitt arbete

Nätverket för Svenska som andraspråk kommer under höstterminen att fokusera på social delaktighet för eleverna samt hur man följer upp de kartläggningar som görs av de nyanländas kunskaper. Allt för att alla elever verkligen ska få visa sin fulla potential och få utmaningar på rätt nivå. Vi ser också fram emot den 28 september då den internationelle forskaren Jim Cummins föreläser om framgångsrika metoder för andraspråksinlärning. Särskilt intressant blir det eftersom han även utgått från svenska förhållanden och bedrivit forskning i Sverige. Lärare från både grundskolan och gymnasiet har möjlighet att ta del av detta. (Bild: bok av Jim Cummins)

Nätverket för Språkutvecklare i förskolan kommer på höstens första träff att samtala om hur ett flerspråkigt perspektiv kan genomsyra hela förskolans arbete och omfatta alla medarbetare. Under våren fokuserar språkutvecklarnas nätverk på interkulturalitet och får då chansen att höra två intressanta föreläsare vid två olika tillfällen, nämligen Susanna Anderstaf den 9/4 och Patrick Gruczkun den 24/4. Under läsåret blir det även två workshops för språkutvecklarna. På hösten om QR-koder och till våren estetiska lärprocesser som verktyg för flerspråkighet.

Lena Borghesi,
introteamet Språkcentrum Mölndal

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad