Jim Cummins om skolans kompensatoriska uppdrag

Den sista veckan i september hade Mölndal den stora äran att gästas av den professor Jim Cummins då han föreläste på Kulturhuset Möllan.

JC publik

Omkring 200 pedagoger och skolledare från Mölndal, Kungsbacka och Alingsås samlades för att höra Cummins tala utifrån sin senaste bok ”Flerspråkiga elever - effektiv undervisning i en utmanande tid".

Forskning om Sverige

Cummins har arbetat med flerspråkighetsforskning sedan 1970-talet då han, bland annat, lyfte fram den viktiga distinktionen mellan det talade sociala språket och skolans mer akademiska kunskapsspråk. Idag räknas Cummins till en världens ledande forskare inom sitt fält och det är därför mycket glädjande och intressant att han valt att ägna tid åt den svenska skolan. Cummins senaste bok är nämligen resultatet av samarbete med svenska forskare och den sätter internationell flerspråkighetsforskning i tydlig relation till svenska utbildningsförhållanden.

I sin föreläsning i Mölndal lyfte Cummins fram de faktorer som enligt forskning har negativ inverkan på skolframgång och bemötte sedan varje faktor med vad han ansåg vara adekvata sätta att motverka denna negativa inverkan. Cummins pekade då på skolans kompensatoriska uppdrag, då han menade att god tillgång till skrift är en förutsättning för skolframgång, och att i de fall eleverna saknar detta i hemmet, måste skolan ännu tydligare kliva fram och erbjuda en rik och inspirerande skriftspråklig miljö i skolan.

Lärarens betydelse

Han underströk också varje enskild lärares möjlighet att påverka situationen för sina flerspråkiga elever. Den forskning han lyfter fram visar nämligen tydligt att faktorer som identitet mycket starkt påverkar skolframgång. Med detta menas att om lärare aktivt och medvetet ägnar sig åt att skapa goda relationer, och erbjuder en undervisning som knyter an till elevens tidigare erfarenheter och språkkunskaper, så gynnas inte bara skolresultaten, utan även samhället i stort. Cummins menar nämligen att om vi vill ha starka, kloka och kompententa elever så måste vi möta dem som att de är starka, kloka och kompetenta. Med andra ord, lärarens förväntningar på eleven, och relationen mellan lärare och elev, har visat sig vara kanske ännu viktigare faktorer för skolframgång än vad vi tidigare insett.

Nätverkets höstfokus

Reflektioner från Cummins föreläsning kommer naturligtvis att utgöra underlag för det fortsatta arbetet inom svenska som andraspråk. I nätverket kommer vi under hösten att samtala om hur vi kan utveckla vårt förhållningssätt och vårt bemötande så att vi tillsammans kan möjliggöra skolframgång för alla Mölndals elever.

Emelie Fors, Språkcentrum Mölndal.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad