Ciao!

Hej, hello, moj, salam, hola, marhaba, hei, csesc, hi, selami, zdravo, salut, ni hao, buna, privet, hallo! Ja, i Mölndals förskolor kan man hälsa på många olika sätt, för här talas det omkring 65 olika språk!

Flerspråkiga böcker

Det är en spännande värld att ta del av där barn och vuxna lär språk av och med varandra.

Förskolan ska sträva efter att varje barn med annat modersmål än svenska utvecklar sin förmåga att kommunicera både på svenska och på modersmålet” (Lpfö-10).

Detta är en av de många uppgifter som åligger varje pedagog men i Mölndal finns också, sedan 7år tillbaka, våra språkutvecklare som har ett särskilt fokus på flerspråkighet och kan stötta sina kollegor i att utveckla arbetet med flerspråkighet och interkulturalitet.

Varje förskola har minst en språkutvecklare och tillsammans bildar de nätverket Språkutvecklare i förskolan som för tillfället har 55st medlemmar. Nätverket arrangerar bl.a. 4st kompetensutvecklingsträffar/år. Under hösten har vi haft fokus på kollegialt lärande samt digitala verktyg för språkutveckling. På vårens första träff kommer vi att ha en workshop kring estetiska lärprocesser. Som teoretiskt underlag använder vi detta läsår boken Flerspråkighet, Alla barn, alla språk, alla dagar! Skriven av Bosgårdens ena språkutvecklare Mahroo Khousravi!

Under april har vi ett särskilt fokus på interkulturalitet. Den 9/4 har Språkcentrum bjudit in samtlig förskolepersonal till en föreläsning av Susanna Anderstaf. På vår språkutvecklarträff den 24/4 följer vi upp och fördjupar detta tema under ledning av Patrick Gruzckun.

Den 18-19 april kommer dessutom 8 språkutvecklare och 5 förskolechefer att tillsammans med Språkcentrum delta i den årliga konferensen Flerspråkighet i Fokus. Lärdomar och inspiration från dessa dagar kommer naturligtvis alla att få ta del av framöver.

Som samordnare för nätverket har jag haft förmånen att få vara med och påverka arbetet med flerspråkighet i Mölndals förskolor. Det är fantastiskt att se tillbaka och konstatera den utveckling som skett. Numera finns det inom förskolan en stor medvetenhet om modersmålets betydelse både för identitetsskapande och andraspråksinlärning.

Med detta som grund vill vi självklart utvecklas vidare. Med stöd av ett Erasmus-projekt (Edugate-flerspråkig undervisning i förskolan) som två av Mölndals förskolor deltar i, kommer nätverket att arbeta vidare med fördjupad språkinlärning och svenska som andraspråk i förskolan.

Lena Borghesi

Samordnare för nätverket Språkutvecklare i förskolan

Error: javax.jcr.PathNotFoundException: #Modersmålsnytt

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad