TAKK

Sandra Ersenius från Gundefjällets förskola, avd. Blåbäret bloggar om sitt och kollegornas arbete med TAKK- tecken som stöd i barngrupp.

TAKK

I över två år har samtliga pedagoger på Gundefjällets förskola gått, och går fortfarande, en utbildning i TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation).

På avdelningen Blåbäret, som är en av två äldrebarnsavdelningar, arbetar vi kontinuerligt i alla vardagssituationer tillsammans med barnen i TAKK. En av de viktigaste delarna som vi ser i vårt arbete är att vi pedagoger vågar ha roligt tillsammans med barnen när vi utvecklar arbetet i TAKK. Vi stöttar varandra och barnen. Barnen är stolta över vad de kan och tecknar gärna.

Vi använder oss av TAKK i alla vardagssituationer som t.ex. vid matsituationen, vid samlingar där det innehåller sånger, ramsor, räkna, namn, och när vi går igenom dagens rutiner. Varje vecka skapar vi nya "veckans tecken" som består av 5 nya ord som vi lär oss tillsammans. Barnen visar upp ett nytt ord i tecken som vi sedan dokumenterar. Ordet och barnens bilder sätts upp på väggen. Tecken har nu blivit en självklarhet på avdelningen Blåbäret.

Vi har märkt att desto mera vi använder oss av det i vardagen så ser vi att vi lär oss mer och fler tecken. Tillsammans hjälps vi åt att påminna varandra om allt vi lärt oss. En god feedback har vi fått från föräldrar, de tycker det är lärorikt och har visat intresse och frågar gärna om ord som de och deras barn vill lära sig.

Vi tycker att det är viktigt med så kallade ”Trygga ord/tecken” som alltid återkommer i vår vardag, men ser samtidigt att de nya orden i veckan gör att det blir lustfyllt och spännande för oss alla, det blir en ny frisk kunskap. Barnen har stor fördel där de lär sig lätt och snabbt, men stödet från pedagogerna är viktigt för att inte tappa intresset.

I arbetet med TAKK på avdelningen Blåbäret på Gundefjällets förskola ser vi att arbetet är ett gott hjälpmedel för alla barnen oavsett ålder och för pedagogerna. För många barn är tecken en väg in i kommunikationen och delaktighet. För andra barn blir det ett stöd, ett tydliggörande och en förstärkning till det talande språket.

Sandra Ersenius

Gundefjällets förskola, avd. Blåbäret

Error: javax.jcr.PathNotFoundException: #Modersmålsnytt

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad