Nyanlända och flerspråkiga elever - vad gäller och vad är nästa steg?

Måndagen den 5 mars hade Mölndals nätverk för svenska som andraspråk, rektorer och biträdande rektorer förmånen att få lyssna till en riktig expert i ämnet nyanlända och flerspråkiga elevers skolgång.

Linda Castell

Linda Castell arbetar idag delvis som konsult och föreläsare, men också som stöd till kommuner som vill utveckla sitt arbete med nyanlända och flerspråkiga barn och elever systematiskt. I samband med de stora ändringarna i skollagen kring nyanlända elevers skolgång som trädde i kraft i januari 2016, var hon också involverad i arbetet med att ta fram Skolverkets nya allmänna råd, samt den stora utbildningssatsning kring lagändringarna som Skolverket då bedrev.

Det var både intressant och givande att få möjlighet att bjuda in Linda till Mölndal. Fokus för föreläsningen var bestämmelser kring betyg och bedömning, men också vad som gäller kring prioriterad timplan, undervisningsgrupp och nationella prov. Förutom att klargöra och förklara dessa bestämmelser, så skissade hon upp en bild av Skolsverige som på många sätt också stämmer in på Mölndal.

Linda menade nämligen att runt om i landet så har man nu kommit långt i implementeringen av de nya skollagsbestämmelserna från 2016. Man klarar exempelvis att inom två månader genomföra de obligatoriska kartläggningarna av nyanlända elevers skolbakgrund, språkkunskaper, litteracitetsutveckling och matematiska tänkande och man tillämpar skollagens bestämmelser kring undervisning i förberedelseklass. Detta gäller också för Mölndal. För genom att arbeta systematiskt utifrån våra centrala riktlinjer har vi nu kommit förbi implementeringsstadiet och säkerställt ett gott mottagande av nyanlända elever på våra skolor. Vi har också kommit långt i att utveckla ett samarbete och en samsyn inom skolförvaltningen som säger att de nyanlända eleverna är allas angelägenhet. Vårt nästa steg - och vår utmaning - är därför nu att möjliggöra för nyanlända elever att lyckas i skolan i ännu högre utsträckning genom att pedagogiskt ta tillvara på kartläggningarnas resultat på bästa sätt, fortsätta att arbeta språk- och kunskapsutvecklande i alla skolämnen och att se flerspråkighet som en självklar resurs i klassrummet.

Emelie Fors

Samordnare nyanländas lärande

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad