Jobbskuggning i Antwerpen

Att som lärare få ta del av hur man arbetar på andra skolor är alltid intressant och då är jobbskuggning ett väldigt bra sätt!

Språkcentrum är med i Erasmus-projektet Staff och under v.16 fick fyra av våra lärare samt undertecknad möjlighet att besöka skolan De Wereldreiziger i Antwerpen, Belgien.

Skola Antwerpen

Skolans namn kan översättas till Världsresenären och det är ett mycket passande namn. Här möts 55 olika nationaliteter och 70% av eleverna har nederländska som andraspråk! Skolan ligger mitt i storstaden och här finns alla stadier från förskola till högstadium. Det är en på många sätt opraktisk byggnad, 9 våningar hög med extremt liten skolgård.

Vi blev välkomnade och väl mottagna av såväl lärare som elever och fick följa olika klasser i åk 1-6 under veckan. Trots olika yttre förutsättningar som t.ex. att eleverna måste ta med egen lunch, inte har möjlighet att duscha efter idrott eller inte har några egna digitala verktyg finns det också mycket vi känner igen av utmaningar och glädjeämnen i vardagen.

Det vi var speciellt intresserade av att titta på och veta mer om var ju givetvis hur man ser på modersmål- och andraspråksundervisning samt hur de flerspråkiga eleverna inkluderas. Här upplevde vi intressanta skillnader. I Belgiska skolor erbjuds ingen modersmålsundervisning alls men en del elever får, genom föräldrars initiativ, undervisning på helgen.

De Wereldreiziger har ett gemensamt interkulturellt förhållningssätt och det finns ett stort engagemang hos lärarna. För att uppmärksamma alla elevers modersmål satsar man bl.a. på ett mångspråkigt bibliotek och man bjuder in föräldrar att läsa på sina respektive modersmål.

Det gemensamma förhållningssättet och arbetsmetoderna ger tydlighet för eleverna och lugn i klasserna. Vi upplevde en väldigt positiv stämning mellan elever och lärare.

Skolan satsar mycket på andraspråksundervisning men det finns ingen speciell utbildning för det (motsvarande våra svenska som andraspråkslärare) utan det är alla lärares uppgift. För det har man skapat en arbetsmodell med tre lärare på två klasser för att kunna dela upp elever i mindre grupper. De stöttar eleverna visuellt och med mycket praktiskt material. Eftersom vi nyss, inom läslyftet, pratat om muntlighet i klassrummet noterade vi hur man på ett bra sätt använde sig av det i undervisningen. Modellering är också något som används mycket. Längre skoldagar för de yngre eleverna gör att det blir ett lugnare tempo. Det är mycket samarbete mellan lärarna och det är en förutsättning för arbetssättet med mindre grupper.

Det var väldigt intressant för oss att få ta del av hur lärare med andra förutsättningar tänker och arbetar med nyanlända och flerspråkiga elever. Vi fick även möjlighet att själva hålla i några lektioner. Språkcentrums lärare Amal höll lektion i franska i åk 1 och jag fick lära ut en svensk sång på musikstunden i åk.1. Tillsammans hade vi också en lektion i åk.4 där vi genom en sångtext jämförde ordens betydelse på barnens olika modersmål. Efter att eleverna övervunnit sin blyghet var de väldigt entusiastiska och alla ville bidra med översättning till sitt språk. Även om lärarna på skolan arbetar för att uppmärksamma allas modersmål så såg man hur glada eleverna blev när de träffade lärare som faktiskt kunde tala med dem på sitt modersmål! Det var flera elever som spontant sa: ”Jag vill att ni ska stanna kvar och arbeta på vår skola!”

Vi känner oss väldigt nöjda med veckan och är tacksamma att vi fått delta i jobbskuggningsprojektet. Det är otroligt berikande att få möjlighet att knyta kontakter med kollegor i andra delar av Europa. Dessutom ser man sin egen verksamhet från ett annat perspektiv.

Vi vill uppmana alla att ta chansen till internationellt utbyte. Det ger lärdomar för livet!

Lena Borghesi

Språkcentrum Mölndal

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad