Kollegiala besök!

I ett och ett halvt år har jag haft förmånen att få besöka Språkcentrums lärare på deras lektioner i modersmål. De kollegiala besöken är sätt för lärarna att få visa upp sin undervisning och få återkoppling på sitt arbete, men det är också ett fantastiskt verktyg för att ge underlag för utveckling av undervisningen på enheten. Genom besöken skapar vi grunden för att sätta upp nya mål att arbeta mot nästa läsår. 

Granatäpple

Var är vi?

Jag hade tidigare haft kollegiala besök, men gjort väldigt få. Inför mitt första besök som råkade vara på somaliska var jag lite fundersam på hur det skulle vara. Jag pratar bara svenska och engelska. Hur skulle det då bli att sitta med på en lektion där man inte förstår vad elever och lärare pratar om? Det visar sig vara en väldigt intressant och lärorik upplevelse.

När man inte behöver fokusera på vad någon säger kan man istället titta på vad och hur personen gör något. Man ser klassrumsinteraktioner, man kan förstå en röd tråd genom en lektion utan att förstå vad som sägs. Man ser när eleverna förstår och hänger med och man ser när de är mer fundersamma. Man ser vilka metoder lärarna använder för att få barnen aktiva, och man ser när barnen är trötta. Man förstår hur frågor ställs och …

Vart ska vi?

Inför de kollegiala besöken får lärarna själva önska vad de vill att jag ska titta lite mer på under lektionen. Vi arbetar med Skolverkets mall för självbedömning och efter lektionen får lärarna återkoppling enligt ”two stars and a wish-modellen”. Samtidigt tittar jag också mer generellt vad hela enheten behöver jobba med för att främja elevernas lärande.

Efter de kollegiala besöken under förra läsåret beslutade vi oss att gemensamt arbeta mer med mer med formativ bedömning, tillgängliga lärmiljöer samt trygghet och trivsel. De senare kan vara en utmaning när man reser runt och träffar barn på olika skolor, har grupper med åldersblandade barn som alla under skoldagen går på olika skolor och inte träffar varandra dagligen. Dessutom kanske barnen rest till en helt annan skola än den de går på för att få sin modersmålsundervisning. Utöver våra mål arbetar vi ju också naturligtvis med de kommungemensamma målen där t.ex. digitalisering varit i stort fokus i år.

Hur gör vi?

På lärdagar och utvecklingsgruppsträffar under året har vi arbetat med dessa frågor genom kollegialt lärande. Under året har vi också haft fokus på kompetensutveckling genom läslyftet. För att få ytterligare inspiration och för att analysera sin egen undervisning genom att se andra, har vi i år också utökat de kollegiala besöken genom att lärarna också besöker varandra.

De har varit indelade i grupper av tre där de besöker varandra en gång vardera, men inte samtidigt. Grupperna är sammansatta baserat på vad jag sett under de kollegiala besöken året innan. Alla har något specifikt att ge varandra. Något som en lärare hade funderingar kring såg jag att någon annan hade en god lösning på. Helt nya lärare får besöka de som arbetat under en längre tid och som har lite mer erfarenhet.

Lärarna som är sammankopplade pratar inte heller samma språk. Det ska vara en möjlighet att lära sig av varandra, få tips och ideer på hur man kan få ändrade vanor som kan utveckla ens undervisning.

Hur blev det?

Nu är det dags att summera läsåret och utvärdera vårt arbete. Det är roligt att få komma in i klassrum och ser att det vi arbetat med under året börjar rinna ner in i undervisningen och barnen får ta del av det. Små tips och ideer från läslyftet, tankar från 7 timmar om elevers delaktighet och inflytande är exempel på vad jag sett i klassrummen i år. Dessutom visar elevenkäten som modersmålseleverna fått fylla i att eleverna känner sig trygga och mer delaktiga i sin modersmålsundervisning.

De nya målen för nästa år sätter vi tillsammans upp nu i vår när lärarna har utvärderat sina besök hos varandra och jag har tagit med mig vad jag sett i år och analyserat det. Fokus på digitaliseringen fortsätter, och nästa år hoppas jag på att kanske se fler digitala redskap och Google classroom som används mer i modersmålsundervisningen. Våra besök hos varandra fortsätter nästa år – för det är genom andra ser man sig själv!

Linda Stein
Verksamhetsutvecklare

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad