Multilingual teaching in early childhood education and care 8-12 oktober 2018

Återigen har jag fått den fantastiska möjligheten att tillsammans med förskollärare från Mölndal delta i en konferens med pedagoger från en antal europeiska länder! Denna gång med anledning av att Mölndal under ledning av bl.a. Ingrid Pramling från Göteborgs Universitet deltar i ett Erasmus+projekt vid namn Edugate.

Edugate

Projektet leds av Italien och övriga deltagande länder är Lettland, Polen, Slovenien och Tjeckien. Ämnet för projektet är flerspråkighet med lite olika infallsvinklar såsom lära sig modersmålet och majoritetsspråket lära sig, och lära sig på, flera språk och att lära sig engelska som andraspråk. Även om vi som pedagoger har både olika uppdrag och olika förutsättningar i våra respektive länder är det helt klart att alla delar ett brinnande intresse för språk och språkets möjligheter.

Konferensen hölls i Piacenza som ligger i regionen Emilia Romagna i norra Italien. Det är en stad med mycket gamla anor och vi kunde verkligen uppleva den historiska atmosfären när vi varje dag från hotellet promenerade genom ”Centro Storico” till möteslokalen.

Programmet var intensivt med presentationer, samtal och grupparbeten. Deltagarna har under terminen prövat olika sätt och metoder för språkundervisning i förskolan och nu var det dags för alla att presentera vad de gjort. Vi hade därefter grupparbete för utvärdering och fördjupad förståelse. Svenska förskolors arbete med flerspråkighet skiljer sig en del från övriga länder då vår läroplan uppmärksammar varje barns rätt till utveckling av både svenska och sitt modersmål. I övriga länder är det främst utveckling av engelska man tänker på när man pratar flerspråkighet. Detta blev upptakten till flera intressanta samtal med många frågor.

Projektet Edugate är ju inte över än men tanken är att det ska mynna ut i en sammanställning av arbetsmetoder för arbete med språkutveckling/flerspråkighet i förskolan som ska vara tillgänglig för samtliga länder i Europa.

Utöver presentationer och samtal fick vi även besöka två olika förskolor samt ett barnbibliotek där vi fick uppleva en sagostund i dess bästa bemärkelse! Att sagorna berättades på italienska tror jag inte hade någon betydelse för vår förståelse. Det var inte fråga om dramatisering utan bibliotekarierna var väldigt noga med att påpeka att det var boken som stod i centrum men med enkel rekvisita, stor inlevelse och en teckentolk därtill så blev vi alla fångade i berättelsen. Sann inspiration!

Vi fick också ta del av en förskolas arbete med porträtt och självporträtt. Pedagogerna hade presenterat bilder av konstnärsporträtt, av bl.a. Carl Larsson, för barnen som sedan fick arbeta med att måla självporträtt. Som avslutning fick barnen besöka stadens konstmuseum och se tavlorna i verkligheten och detsamma gjorde vi.

Självklart hann vi också med att äta en massa goda italienska rätter och liksom alla italienska regioner och städer har sina specialiteter som de är väldigt stolta över, så har Piacenza sina. Vi smakade den lokala rätten Pisarei e fasó, dvs. en böngryta med gnocchi och tomatsås och vi undrade lite om vi blev lurade när vi blev uppmanade att dricka vin ur en porslinsskål (!) men det är tydligen en lokal tradition.

Det är alltid stimulerande att träffa kollegor från andra länder och utbyta tankar och erfarenheter samt skapa framtida kontakter. Det finns många skillnader i förutsättningar för vårt arbete men också väldigt mycket som förenar oss i vår strävan att lära mer. Det känns som en fantastisk möjlighet att pedagoger från Mölndal får vara med och påverka utvecklingen av språkundervisning i Europas förskolor.

Eller som en italiensk förskolechef entusiastiskt uttryckte det:

”Detta är EU för mig!”

Lena Borghesi
Samordnare Språkutvecklare i förskolan

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad