Flerspråkiga lärare jobbskuggar i Italien

I december fick lärare från Språkcentrum i Mölndal möjlighet att, inom Erasmus-projektet Staff, besöka och utbyta erfarenheter med lärare på en skola i Bolzano i Norra Italien. På skolan är många elever två- eller ibland trespråkiga. Trots skillnader i utbildningssystem fanns tydliga likheter med vårt arbete med flerspråkiga elever.

Vi var fyra lärare och en verksamhetsutvecklare som fick den fantastiska möjligheten att åka till Bolzano, en autonom provins i norra Italien och Sydtyrolen. Denna provins är tvåspråkig, italienska och tyska, och på sina ställen trespråkig där man även talar ladin, ett minoritetsspråk från romartiden. På alla bussar, vägskyltar och affärer kan man därför se både tyska och italienska och de flesta invånarna är tvåspråkiga. Bolzano är även hem för Ötzi, den 5000 år gamla ismannen som hittades i en glaciär 1992.

Då Mölndals skolor tar emot ca 100 nyanlända elever från alla världens hörn och vi på Språkcentrum oftast är den första pedagogiska kontakten eleven har, var det väldigt intressant för oss att åka till den här regionen för att få se hur man arbetar med flerspråkighet i andra delar av världen och hur man inkluderar språk och elever nya i språket i skolan.

Majoriteten av invånarna i provinsen talar tyska men i staden Bolzano/Bozen är även italienskan vanlig. Ladin talas mest i bergsområdet Dolomiterna. Under vårt besök fick vi erfara att man har delat upp skolan i tre olika skolsystem, det tyska, det italienska och ladin. Man kan fritt välja vilken skola man går i. Om man går i en skola där ladin talas, undervisas man i ämnet ladin, men ämnena under skoldagen är uppdelade i hälften tyska och hälften italienska. I de övriga två skolsystemen dominerar det ena språket. Skolan vi besökte hade fokus på tvåspråkighet och arbetade enligt CLIL- modellen (Content and Language Integrated Learning) dvs. att i klassrummet finns både en ämneslärare som talar ett språk och en annan lärare som talar det andra språket med eleverna. I detta fall oftast italienska och tyska, men på vissa lektioner var det även engelska. Denna skola ingick i det italienska skolsystemet och med hjälp av CLIL hade eleverna tyska under 11 lektioner i veckan. Skolan upplevde att det ökade elevernas tyskkunskaper.

Skolan hade ett fåtal nyanlända elever. Eleverna var med i klasserna från dag ett. De fick inget stöd på sitt modersmål, men däremot kunde de komma till Språkcentrum i Bolzano 2 timmar om dagen, 4 dagar i veckan i 10 veckor, för att tillsammans med andra nyanlända elever få lektioner i italienska. Vi fick vara med under en lektion på Språkcentrum och se hur de arbetade med språket. Hjälpen var dock begränsad till Italienska och de fick ingen stöttning i tyska. Efter den här kursen kunde man få lite extra stöd i italienska under skoldagen på skolan. I de andra två skolsystemen har man inget liknande stöd i skolspråket. Vi diskuterade frågan med de olika företrädarna för skolsystemen och jämförde med hur vi arbetar i Mölndal. I det ladinska skolsystemet hade man erfarenhet av hur vi jobbar i Sverige och hade kunskap om t.ex. Jim Cummins arbete med flerspråkighet. De betonade modersmålets betydelse (ladin) för att kunna lära sig nya språk (tyska och italienska) och var medvetna om att detta skulle kunna appliceras även på nyanlända elever med annat modersmål. Den politiska situationen i landet tillåter dock inte att man får använda andra språk i skolan än de officiella språken. I de andra två skolsystemen hade man mindre erfarenhet av arbete med modersmål och inte reflekterat lika mycket över modersmålets betydelse för inlärning av ett nytt språk. Detta trots att de italienska skolorna tar emot flest nyanlända elever.

Vi fick även möjlighet att lära oss andra färdigheter. Vi lärde oss att göra Tiramisu. Under ett vakande öga av en italiensk lärare fick vi steg för steg göra tiramisun och vilka tips och trick vi skulle tänka på för att den skulle bli bra. Den måste ha blivit lyckad, för dagen därpå, när vi skulle provsmaka den, hade den nästan ätits upp. Så är det någon som vill lära sig konsten att göra Tiramisu, är det bara att höra av sig till någon av oss.

Vi har haft en fantastisk vecka och vi har lärt oss mycket, både på vad vi gör bra här i Mölndal, men även tanken på att försöka utveckla undervisningen genom att ha ett flerspråkigt, inkluderande arbetssätt.

Fredrica Broman Holm

Lärare

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad