Den språkutvecklande verktygslådan

För ungefär ett år sedan satte sig 20 lärare från åtta olika skolor i Mölndal framför datorn för att logga in som deltagare i “Det globala klassrummet” för att lära sig mer om undervisning för flerspråkiga elever. Nu har de mycket positiva deltagarna precis lämnat in sina examinationer och står redo för nästa fas; att sprida sina kunskaper.

Kurslitteratur

- Det här borde våra kollegor också höra!

När man hör det, då vet man att man träffat rätt! I mitt uppdrag som samordnare för nyanländas utbildning har jag träffat många lärare som berättat att de inte har fått med sig någon verktygslåda från lärarutbildningen kring hur man på bästa sätt undervisar flerspråkiga elever.

Med förhoppning om att bidra till att fylla deras verktygslådor började vi på Språkcentrum våren 2020 tillsammans med Högskolan Väst planera för en lokalt utformad variant av kursen ”Det globala klassrummet”. Syftet var framför allt att utveckla undervisningen för flerspråkiga och nyanlända elever. Eftersom vi valde att genomföra kursen lokalt här i Mölndal kunde vi också anpassa innehållet och vi valde bland annat att lägga till en modul om föräldrasamverkan.

Kursen leddes av universitetsadjunkt Andrea Börjesson från Högskolan Väst men på träffarna var det jag och mina kollegor Elin Eineborg och Lena Borghesi som var samtalsledare. Som så mycket annat under året blev våra kursträffar digitala och den 16 april 2020 satt både vi och de 20 deltagarna redo framför varsin skärm och loggade in på Zoom. Där mötte Andrea oss för att introducerade kursen och vårt första moment som handlade om interkulturellt förhållningssätt; interaktion mellan människor från olika kulturer med en ömsesidig respekt för varandra. Vi fick bland annat ställa oss frågan: “Hur möter vi egentligen andra människor?”

De andra momenten fokuserade både på att ge deltagarna fördjupade kunskaper om andraspråksinlärning, språkutvecklande arbete och samverkan med kollegor och föräldrar. I samtliga moment utmanade litteraturen och frågeställningarna deltagarna att reflektera över både sin egen undervisning och sin skolas arbete med flerspråkiga elever.

För oss på Språkcentrum Mölndal har det varit inspirerande att följa deltagarnas utveckling i ”Det globala klassrummet”. De tog sig an uppgifter och samtal med stor nyfikenhet och vilja att lära nytt. En av höjdpunkterna var när vi fick höra hur det gått med den första praktiska uppgiften; att genomföra ett språkutvecklande moment i sin undervisning. Som exempel valde några deltagare att arbeta med en lucktext. De använde då en text som var repetition av något som eleverna redan arbetat med, läste texten högt och lät eleverna sitta i grupper och fylla i de utelämnade orden. Genom att arbeta på det sättet fick eleverna höra språket, använda sina förkunskaper och tillsammans med andra resonera sig fram till rätt alternativ.

När deltagarna sedan återkopplande kring sina praktiska uppgifter kunde vi både se och höra en extra glöd hos dem. Uppgifterna var enkla att genomföra samtidigt som de var givande för alla elever i klassrummet.

Nu är utbildningen avslutad, lärarna har lämnat in sin examination (Bra jobbat, förresten!) och det är dags för nästa steg. För precis som många uttryckte både i början och i slutet av utbildningen:

- Det här borde våra kollegor också höra!

Därför är vi just nu uppe i en serie av uppföljningsträffar där vi på varje deltagande skola träffar kursdeltagarna tillsammans med rektor för att prata vidare om hur de kan utveckla arbetet med flerspråkiga elever. Det är dessa uppföljningsmöten som är höjdpunkt nummer två för mig. Vi möter ett genuint intresset och många kloka tankar kring hur man på sin skola kan utveckla sitt arbete med flerspråkiga elever.

Vi hoppas nu att kursdeltagarnas “verktygslåda” innehåller de redskap de behöver för ett fortsatt språkutvecklande arbete och att fler lärare på våra skolor i Mölndal kommer att få ta del av deras kunskap och praktiska redskap.

Emma Ryrlén
Verksamhetsutvecklare och samordnare för nyanländas utbildning
Språkcentrum Mölndal
emma.ryrlen@molndal.se

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad