Att sväva på moln

På Skånhällaskolan i Lindome har man fått helt nya ögon på läsförmågan.
Det handlar om ett digitalt screeningverktyg som mäter läsförmågan genom att kartlägga elevernas ögonrörelser.