Digiscreen på Skånhällaskolan

Efter ett lyckat pilotprojekt på Skånhällaskolan så har Mölndals skolor kommit igång med projektet Digiscreen med målet att främja läsutveckling och läsförståelse med hjälp av AI-baserad lässcreening.