Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate

Källsortera Mera

En film som fem elever på Skånhällaskolan har arbetat med under våren 2017.
De har själva gjort manus, tillsammans med fritidspedagog Denice Olsson.
Filmen handlar om klassens/skolans arbete med källsortering.
Förutom eleverna som spelar flera olika roller, så medverkar:
mentor Annika, fritidspedagogen Denice, rektor Annica och vaktmästare Minna