Konst som känns i kroppen

När förskoleklassen på Hällesåkersskolan möter skådespelarna från Masthuggsteatern skapas förståelse genom ett annat språk än bara det talade ordet.