Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Konst som känns i kroppen

När förskoleklassen på Hällesåkersskolan möter skådespelarna från Masthuggsteatern skapas förståelse genom ett annat språk än bara det talade ordet.