Mathivation på Chalmers

160 Mölndalselever i årskurs 7 besökte nyligen Chalmers. Eleverna från Fässbergsskolan och Sörgårdsskolan ingår i projektet Mathivation. Syftet är att motivera och öka intresset och självförtroendet för matematik.