Toleransprojektet Mölndal

När eleverna i Toleransprojektet, besöker verklighetens platser i Polen blir undervisningen i mänskliga rättigheter och tolerans, på riktigt.