Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Nämnder

Byggnadsnämnden
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 14 00 expeditionen
byggnadsnamnden@molndal.se

Kommunfullmäktige
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 12 61 kommunsekreterare
kommunfullmaktige@molndal.se

Kommunstyrelsen
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 12 61 kommunsekreterare
kommunstyrelsen@molndal.se

Kultur- och fritidsnämnden
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 16 31
031-87 76 68 fax
kulturfritid@molndal.se

Miljönämnden
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-27 01 14 fax
miljo@molndal.se

Planeringsutskottet
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 13 82
planeringsutskottet@molndal.se

Skolnämnden
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 20 20
skola@molndal.se

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Södra Ågatan 4 A-B
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
socialarbetsmarknad@molndal.se

Tekniska nämnden
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
tekniska@molndal.se

Utbildningsnämnden
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 30 22
utbildning@molndal.se

Valnämnden
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00
valnamnden@molndal.se

Vård- och omsorgsnämnden
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 25 89 fax
vardomsorg@molndal.se

Överförmyndare i samverkan
Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset,
ingång Knarrhögsgatan 5
031-315 18 80
ofs@molndal.se

Telefontider
måndag - onsdag 10.00-12.00
fredag 10.00-12.00

Avvikande tider
Under vecka 10, 11, 15 och 16 har vi ingen telefon- eller besökstid tisdagar och torsdagar. Administrationen har besökstid varje dag mellan 10-12.

Besökstider
måndag - fredag 10.00-12.00
Handläggarna kan ej ta emot besök på torsdagar