Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Stadsbyggnadsförvaltningens personal

Kontaktpersoner inom förvaltningen. Kontaktuppgifter till avdelningar, enheter, verksamheter, fritidsgårdar, bibliotek och liknande finns på sidan Adresser och kontaktuppgifter under rubriken Avdelningar, enheter och verksamheter.

Sortering: förvaltningschefen först, därefter övrig personal i alfabetisk ordning efter förnamn.

Björn Marklund
Stadsbyggnadschef
031-315 13 81
bjorn.marklund@molndal.se

Björn Winstrand
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
031-315 14 19
bjorn.winstrand@molndal.se

Bo Rydström
Enhetschef Bygglov
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 13 92
bo.rydstrom@molndal.se

Camilla Lidholm
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 42
camilla.lidholm@molndal.se

Anna Sundin
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 15
anna.sundin@molndal.se

Daniel Davidsson
Kartingenjör
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 13
daniel.davidsson@molndal.se

Elisabet Börlin
Översiktsplanerare
Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
031-315 14 21
elisabet.borlin@molndal.se

Erica Söderlund
Bostadsanpassare
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 13 96
erica.soderlund@molndal.se

Frida Forsman
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 45
frida.forsman@molndal.se

Gustav Magnusson
Exploateringsingenjör
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 51
gustav.magnusson@molndal.se

Johan Gerremo
Enhetschef Mark & Exploatering
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 14
johan.gerremo@molndal.se

Johan Wiik
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 38
johan.wiik@molndal.se

Jonas Häggson
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 31
jonas.haggson@molndal.se

Karin Börjesson
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 22
karin.borjesson@molndal.se

Klas Rosenkvist
Kartingenjör
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 13 97
klas.rosenkvist@molndal.se

Kristina Ulstein
Planeringschef
Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
031-315 14 16
kristina.ulstein@molndal.se

Lisa Östman
Planchef
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 57
elisabeth.ostman@molndal.se

Magnus Björned
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 44
magnus.bjorned@molndal.se

Marie Rohdén
Fastighetssekreterare
Mark och exploatering
031-315 13 82
marie.rohden@molndal.se

Mats Lavén
Mätingenjör
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 05
mats.laven@molndal.se

Per Persson
GIS-samordnare
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 13 98
gis@molndal.se

Peter Holmström
Stadsingenjör
Stadsbyggnadsförvaltningen
031- 315 14 11
peter.holmstrom@molndal.se

Unni Rehn
Bostadsingenjör
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 13 89
unni.rehn@molndal.se