Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Serviceförvaltningens personal

Kontaktpersoner inom förvaltningen. Kontaktuppgifter till avdelningar, enheter, verksamheter, fritidsgårdar, bibliotek och liknande finns på sidan Adresser och kontaktuppgifter under rubriken Avdelningar, enheter och verksamheter.

Sortering: förvaltningschefen först, därefter övrig personal i alfabetisk ordning efter förnamn.

Ior Berglund
Förvaltningschef
Serviceförvaltningen
031-315 13 01
ior.berglund@molndal.se

Lotta Andreen
Registrator, nämndsekreterare, adm.samordnare
Serviceförvaltningen
031-315 14 33
service@molndal.se