Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Skolförvaltningens personal

Kontaktpersoner inom förvaltningen. Kontaktuppgifter till avdelningar, enheter, verksamheter, fritidsgårdar, bibliotek och liknande finns på sidan Adresser och kontaktuppgifter under rubriken Avdelningar, enheter och verksamheter.

Sortering: förvaltningschefen först, därefter övrig personal i alfabetisk ordning efter förnamn.

Anna Brügge-Josefsson
Tf verksamhetschef förskolor
Skolförvaltningen
031-315 20 10
anna.brugge.josefsson@molndal.se

Annika Brodin
Biträdande rektor
Hallenskolan
0704-67 79 59
annika.brodin@molndal.se

Agneta Johansson
Rektor
Brattåsskolan
Östergårdsskolan
0707-69 05 20
agneta.johansson@molndal.se

Agneta Pauli
Projektsamordnare
0707-69 06 58
agneta.pauli@molndal.se

Andrine Bendixen Mangs
Kulturskolechef
031-315 20 31
0704-67 72 30
andrine.bendixen-mangs@molndal.se

Aneth Söderberg
Skolutvecklare
Projektledare för Skolarena
Skolförvaltningen
0706-30 64 83
aneth.soderberg@skola.molndal.se

Anna Landin
Förskolechef
Regnbågens förskola
Sörgårdens förskola
0723-98 10 61
anna.landin@molndal.se

Anette Eskilsson
Verksamhetsutvecklare förskola
Skolförvaltningen
0768-81 56 77
anette.eskilsson@molndal.se

Ann Franzén
Skolskjutshandläggare
Grundskola
Skolförvaltningen
031-315 20 44
skolskjuts@molndal.se

Annika Fallström
Biträdande rektor
Eklandaskolan år 1-6
0728-56 35 96
annika.fallstrom@molndal.se

Annica Karlsson
Rektor
Skånhällaskolan år F-6
0707-69 01 27
annica.karlsson@molndal.se
Annika Olofsson
Biträdande rektor F-6
Skånhällaskolan
0707-69 02 51
annika.olofsson@molndal.se

Anna Olsson
Tf rektor Lilla Lackarebäcks grundsärskola
031-315 20 42
anna.olsson01@molndal.se

Karta, Lilla Lackarebäcks grundsärskola

Anna-Carin Andersen
Rektor
Hällesåkersskolan år  F-3
Sinntorpsskolan år F-3
031-315 31 71
anna-carin.andersen@molndal.se

Anna Maria Åkerberg
Biträdande rektor
0728-62 53 87
Balltorpsskolan
Pepparedsskolan
Katrinebergsskolan
Grundsär Katrinebergsskolan
anna.maria.akerberg@molndal.se

Barbro Agnar
Förskolechef
Stretereds förskola
031-315 20 87
barbro.agnar@molndal.se

Birgitta Gustafsson
Chef pedagogisk omsorg
Familjedaghem Mölndal
0706-61 62 90
birgitta.gustafsson@molndal.se

Birgitta Hellquist
Rektor
Toltorpsskolan
0733-26 42 26
birgitta.hellquist@molndal.se

Björn Blomgren
Rektor
Sinntorpsskolan år 4-9
Lindeviskolan
0707-69 06 66
bjorn.blomgren@molndal.se

Camilla Axén Nolmark
Förskolechef
Ekskogens förskola
Eklanda torgs förskola
Eklanda gårds förskola
0760-52 49 18
camilla.axen-nolmark@molndal.se

Camilla Stenman Svensson
Förskolechef
Gundefjällets förskola
Jollens förskola
Ängens förskola
0707-69 01 48
camilla.stenman-svensson@molndal.se

Camilla Stensholm
Förskolechef
Broslätts förskola
Katrinebergs förskola
0708-62 86 86
camilla.stensholm@molndal.se

Carina Eriksson
Verksamhetsutvecklare förskola
Skolförvaltningen
0728-56 33 23
carina.eriksson@molndal.se

Carina Blixt
Rektor
Krokslättsskolan
031-87 12 01
0704-67 73 00
carina.blixt@molndal.se

Carina Olsson
Rektor
Eklandaskolan år F-6
031-315 32 81
carina.olsson@molndal.se

Catharina Theorin
Biträdande Rektor
Kvarnbyskolan
031-315 32 42
0760-82 80 79
catharina.theorin@molndal.se

Charlotta Henningsson
Tf förskolechef
Enerbackens förskola
Ormås förskola
Stensjöns förskola
0707-25 82 17
charlotta.henningsson@molndal.se

Christer Ferm
Utvecklingschef
Skolförvaltningen
0709-91 68 84
christer.ferm@molndal.se

Christina Carlsson
Förskollärare/samordnare
Familjecentralen Fyrklövern
0731-46 33 83
christina.carlsson01@molndal.se

Cristina Flygelring
Rektor
031-315 16 39
Balltorpsskolan
Pepparedsskolan
Katrinebergsskolan
Grundsär Katrinebergsskolan
cristina.flygelring@molndal.se

Christina Gyllander
Förskolechef
Stallbackens förskola
Gärdesängens förskola
Ålegårdens förskola
0707-69 01 36
christina.gyllander@molndal.se

Dane Ivarsson
Kontaktperson fotbollsprofil
Almåsskolan
0709-5210 00
dane.ivarsson@molndal.se

Danuta Ciasnocha
Internationell koordinator
Skolförvaltningen
0766-31 37 56
danuta.ciasnocha@molndal.se

Ellen Hallin
Lärare
Kulturskolan
0706-83 73 13,
ellen.hallin@molndal.se

Eva Eng-Veznaver
Förvaltningsekonom
Skolförvaltningen
031-315 20 04
eva.eng-veznaver@molndal.se

Eva Happstadius
Biträdande rektor
Fässbergsskolan år 4-9
031-317 11 32
eva.happstadius@molndal.se

Eva Rolander
Förskolechef
Kyrkängens förskola
Sinntorps förskola
Valås förskola
0707-69 01 32
eva.rolander@molndal.se

Frank Eldh
Rektor
Glasbergsskolan
0704-67 78 26
frank.eldh@molndal.se

Fredrik Hellsten
Förvaltningschef
Skolförvaltningen
031-315 20 01 
fredrik.hellsten@molndal.se

Fredrik Melleroth
Rektor
Sörgårdsskolan
0723-81 06 41
fredrik.melleroth@molndal.se

Gunnel Pålsson
Planeringsledare
Skolförvaltningen
031-315 20 21
0707-69 04 86
gunnel.palsson@molndal.se

Hanna Brohede
Föräldrarådgivare
Familjecentralen fyrklövern
0736-33 53 99
hanna.brohede@molndal.se

Helena Qvarnström Sahlberg
Medicinskt ledningsansvar
helena.qvarnstrom-sahlberg@molndal.se

Ingela Borén
Rektor
Bosgårdsskolan
Västerbergsskolan år F-6
031-315 94 17
0707-70 14 17
Ingela.boren@molndal.se

Inger Thungren
Förskolechef
Toltorps förskola
Känguruns förskola
0707-70 14 02
inger.thungren@molndal.se

Irene Nilsson
Förskolechef
Bräcka förskola
Gastorps förskola
0707-70 14 27
irene.nilsson@molndal.se

Jeanethe Bergman
Rektor
Hallenskolan
0707-69 01 56
jeanethe.bergman@molndal.se

Jenny Petersson
Biträdande rektor
Sinntorpsskolan år 4-9
0707-25 81 74
jenny.petersson01@molndal.se

Kajsa Lindgren
Operativ ledare - Skatan återanvändningscenter
Skolförvaltningen
0706-27 12 43
kajsa.lindgren@molndal.se

Ninni Landmér
Tf förskolechef
Vommedalens förskola
Östergårdsskolans förskola
031-315 20 82
ninni.landmer@molndal.se

Karin Forsler
Förskolechef
Trollbäckens förskola
Småfolkets förskola
031-315 20 12
karin.forsler@molndal.se

Kristofer Skogholm
Skolutvecklare
Skolförvaltningen
0709- 90 89 38
kristofer.skogholm@molndal.se

Lars Andrén
Rektor
Rävekärrsskolan
Grundsär Rävekärrsskolan
0708-98 15 56
lars.andren@molndal.se

Leif Ivelind
Verksamhetschef skolor
Skolförvaltningen
0709-64 99 47
leif.ivelind@molndal.se

Lena Larsson
Administratör
Skolförvaltningen
031-315 20 08
lena.larsson@molndal.se

Lena Lundgren
Lärare
031-99 47 06
lena.lundgren@molndal.se

Linda Krüger
Biträdande rektor
Brattåsskolan
Östergårdsskolan
0728-56 42 20
linda.kruger@molndal.se

Linda Svensson
Rektor
Almåsskolan 4-9
Skånhällaskolan 7-9
Valåsskolan F-3
031-317 10 34
linda.svensson01@molndal.se

Liselotte Bitsch
Förskolechef
Glasbergets förskola
Ryets förskola
0704-67 70 00
liselotte.bitsch@molndal.se

Lotta Lundberg
Administratör
Skolförvaltningen
031-315 20 18
skola@molndal.se

Madeleine Bergenkull
Kommunikatör
Skolförvaltningen
031-315 20 11
madeleine.bergenkull@molndal.se

Malin Grinneland
Bitr. förskolechef
Bifrosts-, Gärdesängens-,
Ålegårdens- och
Stallbackens förskola.
0704-677021
malin.grinneland@molndal.se

Malin Johansson
Ekonom
Skolförvaltningen
031-315 20 24
malin.johansson.ekonomi@molndal.se

Malin Rönnfors
Förskolechef
Lackarebäcks förskola
Svejserdalens förskola
0766-10 60 47
malin.ronnfors@molndal.se

Maria Wilhelmsson
Bitr. kulturskolechef
Kulturskolan
031-315 20 34
maria.wilhelmsson@molndal.se

Maritha Nyström Jägrud
Kontaktperson
Småfolkets förskola
031-27 02 23
maritha.nystrom-jagrud@molndal.se

Martina Zahr
Administratör
Kulturskolan
031-315 20 32
0707-69 01 37
martina.zahr@molndal.se

Mattias Strömberg
Biträdande rektor
Almåsskolan 4-9
Skånhällaskolan 7-9
Valåsskolan F-3
031-317 10 32
mattias.stromberg@molndal.se

Monica Holmén Klawitter
Förskolechef
Bölets förskola
Heljereds förskola
031-315 31 81
monica.holmen-klawitter@molndal.se

Monica Kable
Förskolechef
Krokslätts förskola
Hagåkers förskola
0707-69 03 92
monica.kable@molndal.se

Naomi Jonas
Förskolechef
Jungfrustigens förskola
Jungfruplatsens förskola
Torallastigens förskola
031-315 95 53
0704-67 72 24
naomi.jonas@molndal.se

Olof Nordström
Rektor
Balltorpsskolan
Pepparedsskolan
Katrinebergsskolan
Grundsär Katrinebergsskolan
0707-69 01 39
olof.nordstrom@molndal.se

Patrik Lundgren
Kontaktperson idrottsprofil
Almåsskolan
patrik.lundgren@molndal.se

Per-Erik Blom
Skolutvecklare
Systemadministratör
Utvecklingsenheten
Skolförvaltningen
0709-60 46 54
per-erik.blom@molndal.se

Petra Dahlén
Förskolechef
Rävekärrs förskola
031-315 32 06
petra.dahlen@molndal.se

Sebastian Rundberg
Biträdande rektor
Almåsskolan 4-9
Skånhällaskolan 7-9
Valåsskolan F-3
031-317 10 31
sebastian.rundberg@molndal.se

Sirpa Persson
Barnbibliotekarie
Lindome bibliotek
031-99 40 11
sirpa.persson@molndal.se

Sofia Knüppel
Miljösamordnare
0723-81 06 42
sofia.knuppel@molndal.se

Sofia Knüppel
Skolförvaltningen
sofia.knuppel@molndal.se

Solveig Strömbom
Samordnare grundsärskolan
031-315 20 48
solveig.strombom@molndal.se

Stig-Ehrland Hörlinge
Musikpedagog
Almåsskolan
031-99 20 00
stigehrland.horlinge@skola.molndal.se

Tanja Bozic
Chef Språkcentrum Mölndal
Nämndemansgatan 3, 4 tr
431 33 Mölndal
031-315 20 47
tanja.bozic@molndal.se

Therése Johansson
Rektor
Lackarebäcksskolan år F-6
Grundsär Lackarebäcksskolan
0720-04 13 04
therese.johansson02@molndal.se

Ulrika Björk
Biträdande rektor
Bosgårdsskolan
Västerbergsskolan år F-6
0728-62 53 93
ulrika.bjork@molndal.se

Ulrika Reistad
Biträdande rektor
Eklandaskolan Förskoleklass och fritidshem
0720-14 91 81
ulrika.reistad@molndal.se

Ulf Berglund
Rektor
Kvarnbyskolan
031-315 32 41
0707-69 06 73
ulf.berglund@molndal.se

Ulf Lundén
Rektor
Streteredsskolan
Grundsär Streteredsskolan
031-315 21 41
0705-70 24 31
ulf.lunden@molndal.se

Ulf Moström
Musikpedagog
Almåsskolan
031-317 10 30
ulf.mostrom@molndal.se

Ulrika Gustafsson
Rektor
Fässbergsskolan år 4-9
031-317 11 31
ulrika.gustafsson@molndal.se

Victoria Eriksson
Administratör
031-315 20 30
0721-900 644
kulturskolan@molndal.se
victoria.eriksson@molndal.se

Ylva Engvall
Förskolechef
Bifrosts förskola
031-315 94 30
0707-69 01 30
ylva.engvall@molndal.se

Ylva Engvall
Förskolechef
Öppna förskolor
0707-69 01 30
ylva.engvall@molndal.se

Yvonne Ljungström
Förskolechef
Barnsjövägens förskola
Höganäs förskola
Fågelstens förskola
0704-67 70 72
yvonne.ljungstrom@molndal.se

Yvonne Petersson
Chef pedagogisk omsorg
Familjedaghem Kållered, Lindome
0709-91 69 19
yvonne.petersson@molndal.se

Åsa Pilhem
Ekonom
Skolförvaltningen
031-315 20 02
asa.pilhem@molndal.se

Charlotta Henningsson
0707-25 82 17
charlotta.henningsson@molndal.se
Malin Rönnfors
0766-10 60 47
malin.ronnfors@molndal.se
Förskolechefer Lackarebäcks förskolor

Amela Fific
0704-03 25 38
amela.fific@denglobalaskolan.se