Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Tekniska förvaltningens personal

Kontaktpersoner inom förvaltningen. Kontaktuppgifter till avdelningar, enheter, verksamheter, fritidsgårdar, bibliotek och liknande finns på sidan Adresser och kontaktuppgifter under rubriken Avdelningar, enheter och verksamheter.

Sortering: förvaltningschefen först, därefter övrig personal i alfabetisk ordning efter förnamn.

Göran Werner
Teknisk chef
031-315 15 01
goran.werner@molndal.se

Anders Hjelm
Enhetschef Behandling
Tekniska förvaltningen
031-315 14 71
anders.hjelm@molndal.se

Ann Rane
Avdelningschef VA
Tekniska förvaltningen
031-315 15 19
ann.rane@molndal.se

Anna Lanne Davidson
Avdelningschef Infrastruktur
Tekniska förvaltningen
031-315 15 64
anna.lanne-davidson@molndal.se

Bengt-Göran Eliasson
Enhetschef GIS
Tekniska förvaltningen
031-315 15 27
bengt-goran.eliasson@molndal.se

Bernt Johnsson
Planerare
Tekniska förvaltningen
031-315 15 60
bernt.johnsson@molndal.se

Daniel Labe
Enhetschef
Tekniska förvaltningen
031-315 15 61
daniel.labe@molndal.se

Elisabeth Edlund
Enhetschef fasta anläggningar
Tekniska förvaltningen
031-27 61 79
elisabeth.edlund@molndal.se

Emma Lindström
Trafikingenjör
031-315 15 06
emma.lindstrom@molndal.se

Emma Sjögren
Projektledare Hållbart resande
Tekniska förvaltningen
031-315 15 23
emma.sjogren@molndal.se

Gunnar Palm
Trafikingenjör
031-315 10 00
gunnar.palm@molndal.se

Ingemar Karlsson
Projektledare
Tekniska förvaltningen 
031-315 15 73
ingemar.karlsson@molndal.se

Johanna Bidestedt
VA-ingenjör
Tekniska förvaltningen
031-315 14 86
johanna.bidestedt@molndal.se

Jonas Jehander
Projektledare
Tekniska förvaltningen
031-315 15 15
jonas.jehander@molndal.se

Josefine Evertsson
VA-ingenjör
Tekniska förvaltningen
031-315 14 90
josefine.evertsson@molndal.se

Kent Andersson
Enhetschef rörnät
Tekniska förvaltningen
031-315 14 88
kent.andersson@molndal.se

Kenth Berntsson
Projektledare
Tekniska förvaltningen
031-315 15 31
kenth.berntsson@molndal.se

Kristina Green
Färdtjänsthandläggare
031-315 15 80
kristina.green@molndal.se

Leif-Henrik Andersson
Projektledare
0704-67 74 70
leif-henrik.andersson@molndal.se

Lena Martinsson
Landskapsingenjör
Tekniska förvaltningen
031-315 15 56
lena.martinsson@molndal.se

Li Hagström
Trafikingenjör
031-315 10 00
li.hagstrom@molndal.se

Lovisa Hansson
Trafikhandläggare
031-315 10 00
lovisa.hansson@molndal.se

Magdalena Dahl
Färdtjänsthandläggare
031-315 15 80
magdalena.dahl@molndal.se

Magnus Johansson
Enhetschef
031-315 10 00 växel
magnus.johansson01@molndal.se

Maria Modin
Enhetschef
Tekniska förvaltningen
031-315 15 54
maria.modin@molndal.se

Marie Omerain Blomqvist
Verksamhetsutvecklare
Tekniska förvaltningen
marie.omerain-blomqvist@molndal.se

Marie Sundberg
Landskapsarkitekt
Tekniska förvaltningen
031-315 15 55
marie.sundberg@molndal.se

Mikael Eliasson
Enhetschef Bygg och anläggning
Tekniska förvaltningen
031-315 14 88
mikael.eliasson@molndal.se

Peter Sipari
Projektledare
Tekniska förvaltningen
031-315 15 69
peter.sipari@molndal.se

Pierre Bolvede
Avdelningschef Avfall och återvinning
Tekniska förvaltningen
031-315 14 74
pierre.bolvede@molndal.se

Sebastian Mattsson
Projektledare
Tekniska förvaltningen
031-315 15 66
sebastian.mattsson@molndal.se

Shwan Shaker
Gatuingenjör
Tekniska förvaltningen
031-315 15 72
shwan.shaker@molndal.se

Thomas Svensson
Enhetschef naturvård
Tekniska förvaltningen
031-315 15 59
thomas.svensson@molndal.se

Vanessa Maciel Pinto
Kommunikatör
0765-17 61 60
vanessa.maciel-pinto@molndal.se

Tillfälliga moduler

Trafikingenjör
Tekniska förvaltningen
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
tekniska@molndal.se