Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Utbildningsförvaltningens personal

Kontaktpersoner inom förvaltningen. Kontaktuppgifter till avdelningar, enheter, verksamheter, fritidsgårdar, bibliotek och liknande finns på sidan Adresser och kontaktuppgifter under rubriken Avdelningar, enheter och verksamheter.

Sortering: förvaltningschefen först, därefter övrig personal i alfabetisk ordning efter förnamn.

Jens Holm
Förvaltningschef
Utbildningsförvaltningen
031-315 30 21
jens.holm@molndal.se

Aino Laine
Studievägledare
Vägledning Campus Mölndal
Göteborgsvägen 97
031-315 10 22
aino.laine@molndal.se

Alia-Maria Delgado
Administrativ Handläggare
Skolexpedition Campus Mölndal
031-315 31 30
alia-maria.delgado@molndal.se

Anna Jakobsson
Studie- och yrkesvägledare
0709 - 60 50 63
anna.jakobsson@molndal.se

Aino Laine
Studievägledare
031-315 10 12
aino.laine@molndal.se

Anders Schenström
Expedition/administrativ handläggare
031-315 10 14
anders.schenstrom@molndal.se

Ann Thulén Ek
Skolsköterska
431 43 Mölndal
031-315 30 50
ann.thulen.ek@molndal.se

Björn Winblad
Rektor
Krokslättsgymnasiet
031-315 31 15
0768 - 41 35 12
bjorn.winblad@molndal.se

Carina Johansson
Studievägledare
031-315 20 54
carina.johansson@molndal.se

Elsa Jögi Thornander
031-315 30 94
elsa.jogi-thornander@molndal.se

Eva Åhlund
Förvaltningsekonom
Utbildningsförvaltningen
031-315 30 31
eva.ahlund@molndal.se

Ewa Berhof
Utvecklingsledare
0704-67 70 16
ewa.berhof@molndal.se

Gill Karlsson
Administratör
gill.karlsson@molndal.se

Håkan Gustavsson
Rektor
031-315 10 07
hakan.gustavsson@molndal.se

Ingemar Hansson
Studievägledare
031-315 10 12
hans.ingemar.hansson@molndal.se

Ingela Jakobsson
Utbildningsledare
031-315 31 23
ingela.jakobsson@molndal.se

Inger Kallas
Studiesekreterare
031-315 10 08
inger.kallas@molndal.se

Ingwor Waldenstedt
Ekonomihandläggare
031-315 30 26
ingwor.waldenstedt@molndal.se

Jonas Rydenstam
Studievägledare
031-315 10 13
jonas.rydenstam@molndal.se

Jessica Nilsson
Utbildningshandläggare
Utbildningsförvaltningen
031-315 30 45
jessica.nilsson@molndal.se

Karin Lundberg
Administrativ handläggare
karin.lundberg@molndal.se

Lisa Rosén
Studie- och yrkesvägledare
lisa.rosen@molndal.se

Lisbeth Andersson
Studie- och yrkesvägledare
031-315 20 54
lisbeth.andersson@molndal.se

Liselotte Engman
Skolsköterska
Krokslättsgymnasiet
031-315 31 06
liselotte.engman@molndal.se

Marie Egerstad
Verksamhetschef Campus Mölndal
Utbildningsförvaltningen
031-315 31 31
marie.egerstad@molndal.se

Maria Forsenius
Studievägledare
0707-69 05 42, torsdag, fredag jämna veckor
maria.forsenius@molndal.se

Marie Horsholt Mikkelsen
Nämndsekreterare
Utbildningsförvaltningen
031-315 30 22
marie.horsholt-mikkelsen@molndal.se

Mirjam Rissanen-Hjorth
Verksamhetsutvecklare
Ansvarig Kommunala Aktivitetsansvaret, KAA
Utbildningsförvaltningen
031-315 30 24
031-315 10 00 växel
mirjam.rissanen-hjorth@molndal.se

Nasrin Mahmoudzadeh
Skolsköterska
Krokslättsgymnasiet
nasrin.mahmoudzadeh@molndal.se

Pernilla Lund
Vik. bibliotekarie
Krokslättsgymnasiet
031-86 56 11
pernilla.lund@molndal.se

Pia Gejervall
Studie- och yrkesvägledare
031-315 30 54
pia.gejervall@molndal.se

Renée Hagman
Kurator
Krokslättsgymnasiet
031-315 31 05
renee.hagman@molndal.se

Rickard Hagerberg
Verksamhetsutvecklare
0700-32 68 52
rickard.hagerberg@molndal.se

Rigmor Andersson
Rektor Gymnasiesärskolan
031-315 30 91
rigmor.andersson@molndal.se

Sandra Hahn
Studievägledare
031-315 10 12
sandra.hahn@molndal.se

Samira Rabit
Kvalificerad administrativ handläggare
samira.rabit@molndal.se

Therese af Donner
Studie- och yrkesvägledare
031-315 30 53
therese.afdonner@molndal.se

Tina Chavoshi-Alizadeh
Rektor VUX gr/gy, YrkesVUX, SFI
Campus Mölndal
031-315 31 80
tina.chavoshi-alizadeh@molndal.se

Ulla Åström
Kurator
Gymnasiesärskolan
031-315 30 52
ulla.astrom@molndal.se

Ulla Åström
Kurator
Krokslättsgymnasiet
031-315 31 05
ulla.astrom@molndal.se

Zalmai Herman
Bibliotekarie
Krokslättsgymnasiet
0738-96 51 31
zalmai.herman@molndal.se