Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Vård- och omsorgsförvaltningens personal

Kontaktpersoner inom förvaltningen. Kontaktuppgifter till avdelningar, enheter, verksamheter, fritidsgårdar, bibliotek och liknande finns på sidan Adresser och kontaktuppgifter under rubriken Avdelningar, enheter och verksamheter.

Sortering: förvaltningschefen först, därefter övrig personal i alfabetisk ordning efter förnamn.

Monica Holmgren
Chef
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 25 54
monica.holmgren@molndal.se 

Stab

Andrea Berg
Kommunikatör
Vård- och omsorgsförvaltningen
0708-48 24 52
andrea.berg@molndal.se

Anna-Karin Sävemalm
Vårdutvecklare
Vård- och omsorgsförvaltningen
0736-55 36 81
anna-karin.savemalm@molndal.se

Annbritt Högemark
Kvalitetscontroller
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 78
annbritt.hogemark@molndal.se

Anneli Dahlöf
Systemansvarig
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 50
anneli.dahlof@molndal.se

Ann-Marie Predan
Kvalitetscontroller
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 23
ann-marie.predan@molndal.se

Carolina Day
Verksamhetsutvecklare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 22
carolina.day@molndal.se

Christina Josefsson Vik
Vårdutvecklare
Vård- och omsorgsförvaltningen
0709-94 50 56
christina.josefsson-vik@molndal.se

Daniel Aronsson
Chef ekonomi och bitr. förvaltningschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 71
daniel.aronsson@molndal.se

Emelie Sundberg
Socialt ansvarig samordnare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 28 34
emelie.sundberg@molndal.se

Fredrika Stigsson
Verksamhetsutvecklare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 12
fredrika.stigsson@molndal.se

Gunilla Norström
Säkerhetshandläggare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 75
gunilla.norstrom@molndal.se

Hannes Rasper
Förvaltningssekreterare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 45
hannes.rasper@molndal.se

Malin Thorson
Nämndsekreterare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 44
malin.thorson@molndal.se

Karin Paust
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 24
karin.paust@molndal.se

Katrin Ceesay
Projektledare FRAMM
Vård- och omsorgsförvaltningen
0707-52 29 21 
katrin.ceesay@molndal.se

Lena Olsson
Systemadministratör
Chef enhet hjälpmedel
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 23 51
lena.olsson@molndal.se

Marie Johansson
Utbildningssamordnare
Vård- och omsorgsförvaltningen
0728-62 52 77
marie.johansson01@molndal.se

Pia Heikkinen
Demenssamordnare
Vård- och omsorgsförvaltningen
0707-69 02 79
pia.heikkinen@molndal.se

Pär Levander
Kvalitetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 25 51
par.levander@molndal.se

Susanne Eliasson
Projektledare
Verksamhetsutvecklare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 25 86
susanne.eliasson@molndal.se

Ulla-Karin Bernler
Ekonom
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 47
ulla-karin.bernler@molndal.se

Ylva Klinghoffer
Kvalitetsutvecklare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 26
ylva.range-klinghoffer@molndal.se