Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Bostäder LSS, boendestöds personal

Kontaktpersoner inom förvaltningen. Kontaktuppgifter till avdelningar, enheter, verksamheter, fritidsgårdar, bibliotek och liknande finns på sidan Adresser och kontaktuppgifter under rubriken Avdelningar, enheter och verksamheter.

Sortering: förvaltningschefen först, därefter övrig personal i alfabetisk ordning efter förnamn.

Birgitta Theandersson
Enhetschef
031-27 80 05
birgitta.theandersson@molndal.se

Maria G Svensson
Enhetschef
031-315 28 12
maria.g.svensson@molndal.se

Maria G. Svensson
Enhetschef
031-315 28 12
maria.g.svensson@molndal.se