Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Politiker

Sortering: ledamöter i alfabetisk ordning efter förnamn, visade i två kolumner. Det finns en post för varje politiker. För politiker som har flera uppdrag visas en post per uppdrag.

A - L

Annika Bjerrhede (MP)
Ordförande
Utbildningsnämnden

Anders Karlsson (KD)
Ordförande
Valnämnden

Bengt Möndell (M)
Ledamot
Kommunstyrelsen

Bengt Möndell (M)
Ordförande
Kommunstyrelsens
personal- och organisationsutskott

Bengt Möndell (M)
Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Bernt A Runberg (S)
Ordförande
Social- och arbetsmarknadsnämnden

Hans Bergfelt (M)
Kommunalråd
031-315 10 03
0706-67 70 02
hans.bergfelt@molndal.se

Hans Bergfelt (M)
Vice ordförande
Kommunstyrelsen

Hans Bergfelt (M)
Vice ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Hans Bergfelt (M)
Vice ordförande
Krisledningsnämnden

Jan Åke Johansson (S)
Ordförande
Överförmyndarnämnden

Kajsa Hamnén (M)
Ordförande
Skolnämnden

Pernilla Övermark (S)
Ordförande
Kultur- och fritidsnämnden

Lennart Svensson (V)
Ordförande
Byggnadsnämnden

M - Ö

Marcus Claesson (L)
Kommunalråd
031-315 10 02
0704-67 70 04
marcus.claesson@molndal.se

Marcus Claesson (L)
Ledamot
Kommunstyrelsen

Marcus Claesson (L)
Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Marcus Claesson (L)
Ordförande
Kommunstyrelsens serviceutskott

Marie Östh Karlsson (S)
Kommunalråd
031-315 10 04
0730-25 10 04
marie.osth@molndal.se

Marie Östh Karlsson (S)
Ordförande
Kommunstyrelsen

Marie Östh Karlsson (S)
Ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Marie Östh Karlsson (S)
Ordförande
Krisledningsnämnden

My Högfeldt (MP)
Ordförande
Miljönämnden

Ove Dröscher (S)
Ordförande
Vård- och omsorgsnämnden

Tomas Angervik (S)
Ordförande
Skolnämnden

Peter Berg Johnson (KD)
Ordförande
Tekniska nämnden

Stefan Gustafsson (S)
Kommunalråd
031-315 10 05
0733-62 45 30
stefan.gustafsson@molndal.se

Sven-Ove Johansson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

Ulrika Frick (MP)
Kommunalråd
031-315 10 06
ulrika.frick@molndal.se