Politiker

Sortering: ledamöter i alfabetisk ordning efter förnamn, visade i två kolumner. Det finns en post för varje politiker. För politiker som har flera uppdrag visas en post per uppdrag.

Kristian Vramsten (M)
Kommunalråd
Kommunstyrelsen ordförande
031-315 10 03
kristian.vramsten@molndal.se

Mejrem Maslo (M)
Kommunalråd
031-315 10 06
mejrem.maslo@molndal.se