Politiker

Kommunalråd sorterade i alfabetisk ordning efter förnamn. Övriga politiker når du via länk från respektive nämnd.

Kristian Vramsten (M)
Kommunalråd
Kommunstyrelsen ordförande
031-315 10 03
kristian.vramsten@molndal.se

Mejrem Maslo (M)
Kommunalråd
031-315 10 06
mejrem.maslo@molndal.se