Företag, stöd och rådgivning

Mölndals stad erbjuder stöd, rådgivning och nätverk för företagare som vill starta eller som driver företag.

Näringslivsstrategi och besöksnäringsstrategi

Vi arbetar utifrån två strategier för att skapa en samlad och tydlig styrning av Mölndals stads arbete med näringslivet och besöksnäringen. Kommunstyrelsens arbetsutskott ansvarar för strategierna.

Policy för stadens samverkan med sociala företag

Mölndals stad ska främja en utveckling som bidrar till långsiktigt hållbara villkor för socialt företagande och till att fler sociala företag etableras i Mölndal.

Kontakt

Näringslivsenheten
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
naringsliv@molndal.se

Carina Kloek-Malmsten
Näringslivschef
Näringslivsenheten
031-315 13 11
carina.kloek-malmsten@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad