Serveringsställen och covid-19

Från och med 29 september 2021 upphör de föreskrifter och allmänna råd om covid-19 som riktar sig till verksamheter.

Fortsätt att följa råd och rekommendationer från regeringen, Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter.

För aktuell information om Covid-19 hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten.

Förändringen innebär också att miljöförvaltningens tillsynsansvar avseende trängsel på serveringsställen upphör. Det är därför inte längre möjligt att anmäla trängsel till miljöförvaltningen.

 

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad