Erbjud praktikplats

Har du möjlighet att ta emot en praktikant? Vi kan matcha ditt företags eller din organisations behov med lämplig kandidat!

Under praktikperioden står Mölndals stad för försäkring och praktikuppföljning för praktikanten. Ditt företag står för meningsfulla arbetsuppgifter och en handledare.

Det är du som arbetsgivare som definierar vilka arbetsuppgifter som kan utföras av praktikanten. Du avgör även längd och omfattning på praktikperioden, och du anger om du har några önskemål om kompetens eller tidigare erfarenhet hos praktikanten.

Anmäl dig till Praktikbanken

Är du och din verksamhet intresserad av att ta emot en praktikant? Det enklaste sättet är att göra en anmälan till Praktikbanken.

Olika typer av praktik

Det finns tre olika former av praktik. Du väljer det som passar er bäst. Det går att ta emot praktikanter inom fler än en av "praktikformerna".

Arbetspraktik

Arbetspraktik innebär att en person under en tid får prova riktiga arbetsuppgifter under handledning på en arbetsplats.

Arbetsträning

Arbetsträning innebär att en person under en tid får vara på din arbetsplats och delta i verksamheten. Deltagaren ska få möjlighet att i anpassad form och under handledning genomföra arbetsuppgifter utan några krav på produktivitet.

Språkpraktik

Språkpraktik innebär att en person under en tid får utveckla svenska språket under handledning på en arbetsplats.

Dela på:

Senast uppdaterad