Rådgivning för hållbara resor

Är ni ett företag som ska flytta till eller inom Mölndal? Vi på kommunen välkomnar er till Mölndal och finns som stöd med praktisk information om hur era anställda kan ta er till den nya arbetsplatsen och vad som är på gång i trafiken.

Bild på fyrans spårvagn Mölndal

Även befintliga företag och arbetsgivare i Mölndal kan ta kontakt för att få råd och hjälp.

Det ska vara lätt att ta sig till jobbet

När ni flyttar verksamheten är det inte bara arbetsplatsen som får ny adress. Även medarbetarnas kanske viktigaste dagliga resmål flyttar. Intresset bland medarbetarna för att få information om lokalisering och hur de kan ta sig dit brukar vara stort när flytten närmar sig.

Vi kan även erbjuda rådgivning till företagsledningen kring hela arbetsplatsens resande. Vi vet sedan ett långvarigt samarbete med arbetsgivare i Mölndal att de flesta har mycket att vinna på att arbeta med de anställdas resor till, från och i arbetet. Det kan handla om minskade res-, parkerings- och fordonskostnader eller att få friskare och nöjdare personal.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad