Rådgivning för hållbara resor

Är ni ett företag som ska flytta till eller inom Mölndal? Vi på kommunen välkomnar er till Mölndal och finns som stöd med praktisk information om hur era anställda kan ta er till den nya arbetsplatsen och vad som är på gång i trafiken.

Bild på fyrans spårvagn Mölndal

Även befintliga företag och arbetsgivare i Mölndal kan ta kontakt för att få råd och hjälp.

Cykelvänligast

Din guide till friskare arbetsplatser

Är din arbetsplats cykelvänlig? Bli medlemmar i Cykelvänligast så hjälper vi er att skapa bättre förutsättningar för era medarbetare att cykla till och från jobbet.

Genom kostnadsfri rådgivning undersöker Cykelvänligast arbetsplatsens förutsättningar och ger förslag på möjliga förbättringar. Samtidigt erbjuds tävlingar och evenemang för att driva på omställningen.

Det finns mycket ett företag kan göra för att underlätta för sina cyklande medarbetare. Det kan handla om säkra cykelparkeringar, cykelpumpar och duschar, men också förmånscyklar, evenemang och engagerat ledarskap. När förutsättningarna för cykling är goda och det förstärks genom tydligt ledarskap, så skapas hälsosammare normer kring arbetspendling.

Friskare och skärpta medarbetare, lägre stressnivåer och färre sjukdagar - fördelarna med 30 minuters aktiv arbetspendling talar för sig själva, därför ska ni bli en cykelvänlig arbetsplats.

Mölndals stad är en partner till Cykelvänligast för att stötta arbetsplatser i kommunen att underlätta för sina medarbetare att cykla till och från jobbet. Alla arbetsplatser i Sverige är välkomna att anmäla sig. Deltagandet är kostnadsfritt och ni bestämmer själva er ambitionsnivå. Alla arbetsplatser är välkomna att delta, stora som små.

Det ska vara lätt att ta sig till jobbet

När ni flyttar verksamheten är det inte bara arbetsplatsen som får ny adress. Även medarbetarnas kanske viktigaste dagliga resmål flyttar. Intresset bland medarbetarna för att få information om lokalisering och hur de kan ta sig dit brukar vara stort när flytten närmar sig.

Vi kan även erbjuda rådgivning till företagsledningen kring hela arbetsplatsens resande. Vi vet sedan ett långvarigt samarbete med arbetsgivare i Mölndal att de flesta har mycket att vinna på att arbeta med de anställdas resor till, från och i arbetet. Det kan handla om minskade res-, parkerings- och fordonskostnader eller att få friskare och nöjdare personal.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad