Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Förmåner

Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsplats där du kan utvecklas och där vi tillsammans bidrar till att skapa värde för medborgarna i Mölndal.

Vårt mål är att vara tydlig och attraktiv som arbetsgivare. Det innebär att vi vill ge våra medarbetare goda förutsättningar för att göra ett gott arbete. Vi tror att vi når detta genom ett gott ledarskap och möjlighet att påverka det dagliga arbetet.

Balans mellan arbete och fritid

Som anställd i Mölndals stad har du har 25 semesterdagar, och från och med att du fyllt 40 har du 31 dagar och vid 50 år är du uppe i 32 dagar. Redan under intjänandeåret har du rätt till din semester och det finns möjlighet att ta ut viss del i timmar.

I många av våra verksamheter tillämpar vi flexibel arbetstid.

Hälsa och friskvård är viktigt

Mölndals stad erbjuder en friskvårdsersättning till alla tillsvidareanställda. Bidraget är 2000 kr. Även visstidsanställda (inklusive timavlönade) har rätt till friskvårdsbidrag där pengen regleras av hur länge du varit anställd.

I staden har vi en motionsförening som erbjuder olika motionspass och tillgång till gym. Inom några av våra förvaltningar finns hälsoinspiratörer, som anordnar stegtävlingar, stavgång och temaaktiviteter med mera.

Försäkring och pension

Som anställd i Mölndals stad är du försäkrad via AFA-försäkring som kompletterar ersättningen från Försäkringskassan vid långvarig sjukdom, arbetssjukdom eller olycksfall i arbetet.

Som arbetsgivare betalar Mölndals stad in pengar till en kommunal tjänstepension. Denna regleras i avtal mellan arbetsgivaren och fackförbunden. Avtalen ger dig som medarbetare bland annat ett grundskydd i form av egen ålderspension och efterlevandepension. Varje år avsätts motsvarande 4,5 procent av din årslön till din tjänstepension.

I Mölndals stad finns det även möjlighet att löneväxla till pension. Det innebär att du kan spara till extra pension på ett enkelt, individuellt och förmånligt sätt. Löneväxling till pension innebär att avdrag görs på bruttolönen med ett valfritt belopp. Det finns dock en övre och en undre gräns för beloppets storlek. Pengarna placeras i ett pensionssparande.

Föräldrapenningstillägg

Om du arbetat under sammanhängande tid i Mölndals stad under minst 365 kalenderdagar har du rätt till föräldrapenningstillägg. Tillägget är motsvarande 10 % av lönebortfallet under max 180 dagar och varar som längst tills barnet är två år.

Kaffe och te

Till sist, men inte minst, så har du fri tillgång till kaffe och te oavsett var du arbetar i Mölndals stad.

Relaterad information

Kontakt

HR-avdelningen
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
hr-avdelningen@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-16 13.32