Hantering av personuppgifter för dig som gör en intresseanmälan

Information om hantering av personuppgifter för dig som skickar in en intresseanmälan till vård- och omsorgsförvaltningen i Mölndals stad.

Vilka uppgifter behandlas och varför

Intresseanmälan görs via Mölndals stads hemsida för vård och omsorg. Där registrerar du dig och lägger in personuppgifter. Underlag som behövs för att kunna bedöma dig som aktuell för arbete inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter.

Om du blir anställd kommer din intresseanmälan att sparas i din personakt och hanteras i enlighet med dokumenthanteringsplan.

Om du går vidare i processen kommer du att behöva visa betyg eller utbildningsbevis. Om du inte får någon tjänst kommer dessa att gallras, men om du blir anställd sparas dessa uppgifter i den personalakt som upprättas i samband med anställning.

Uppgifter som framkommer från de personer du lämnar som referenser gallras efter avslutad rekrytering.

Insamling och utlämnande av uppgifter

Din intresseanmälan kommer att delges personer som arbetar på vård- och omsorgsförvaltningens stabsenheter samt rekryterande chef i förvaltningen.

Du kan begära ut den information som finns registrerad om dig. Du kontaktar då nedanstående kontaktperson. Du kan också begära att vi ska radera dina uppgifter eller korrigera felaktiga uppgifter om dig, det gör du också genom att kontakta nedanstående kontaktperson.

Om du inte blir anställd kommer din intresseanmälan att sparas i sex månader, därefter kommer den att raderas.

Rätt att klaga och kontaktuppgifter

Vård- och omsorgsnämnden hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar samt kommunens egna riktlinjer för dataskydd. Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos vård- och omsorgsförvaltningen samt vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Du kan också begära att få besked om vilka av dina personuppgifter som vård- och omsorgsnämnden behandlar.

Aktuella kontaktuppgifter till vård- och omsorgsnämndens dataskyddsombud.

Kontakt

Anna-Sofia Junsäter
Verksamhetsutvecklare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 25 86
anna-sofia.junsater@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-03-20 14.51