Introduktion för personal inom funktions­stöd

Varmt välkommen till oss på vård- och omsorgsförvaltningen.

Promenad en person i rullstol och en till fots. Foto: Klimkin, Pixabay

Introduktionsmaterial

Du som är anställd i verksamheter inom funktionsstöd får här en introduktion i hur vi arbetar för att du ska känna dig trygg i din roll och kunna arbeta enligt de lagar, rutiner och riktlinjer som gäller på din arbetsplats.

Längre ner på denna sida finner du tio kunskapsområden. Klicka på plustecknet vid varje rubrik för mer information och länkar till utbildningsmaterial.

Skapa konto

Några av utbildningarna i introduktionen nedan kräver att du skapar ett konto på Demenscentrum, gäller även dig som arbetar inom funktionsstöd. Du behöver bara skapa kontot en gång. Har du redan ett konto är det bara att logga in.

Tänk på

att ange en aktuell e-postadress när du skapar ett konto! Du kommer att få ett mail till din e-postadress som du måste svara på för att kontot ska fungera.

Lycka till med introduktionen!

Om du har synpunkter eller förbättringsförslag gällande introduktionen tar vi tacksamt emot dem.

Lämna din synpunkt på introduktionen

Avvikelser, synpunkter och klagomål

Olof blir illa behandlad av din kollega. Elin fick inte sin medicin i morse.

Hur ska du agera om något oväntat händer? Vad är en avvikelse?

Följande filmer och presentationsmaterial förklarar vilka krav som ställs på dig i olika situationer.

Bemötande

Vad är ett värdigt bemötande?

I våra verksamheter behöver du vara flexibel och beredd på det mesta. Alla människor är unika och kan reagera olika på samma sak. Vad är viktigt att tänka på när du möter brukare med olika behov?

Webbutbildningen nedan heter Demens ABC, men är aktuell för både funktionsstöd och äldreomsorg.

-------------------------------------------------------

*Skapa konto på Demenscentrum

Du behöver skapa ett konto på Demenscentrum för att kunna genomföra webbutbildningen. Samma sak gäller för flera andra webbutbildningar i introduktionen. Har du redan skapat ett konto är det bara att logga in.

Tänk på

att ange en aktuell e-postadress när du skapar ett konto! Du kommer att få ett mail till din e-postadress som du måste svara på för att kontot ska fungera.

**Registrera dig på Socialstyrelsens utbildningsportal med Bank-ID.

Förflyttningsteknik

Utbildning i förflyttningsteknik

Utbildningen består av flera avsnitt och efter varje rubrik ser du hur lång tid respektive avsnitt tar. Du väljer själv om du vill gå utbildningen vid ett och samma tillfälle, eller dela upp den.

1. Introduktion för Mölndal. Information om kommunrehab, ansvarsområden och kontaktväg samt information om naturligt rörelsemönster.

Film: Introduktion Mölndal (8 minuter)

2. Vardagsrehabilitering, positionering och förflyttningar.  

Film: Rehabiliterande förhållningssätt, från Värnamo kommun (58 minuter)

3. Arbetsteknik och förflyttningar.

Film: 14 st filmer från Skellefteå kommun (28 minuter)

Film: Belastningsergonomi och arbetsteknik (68 minuter)

Dokument: Träningsprogram bålstyrka Pdf, 613.2 kB.

Dokument: Program aktiv mikropaus Pdf, 468.8 kB.


4. Kunskapstest. När du har genomfört utbildningen ovan avslutar du med att göra kunskapstestet. Skriv ut testet, fyll i och lämna till din chef.

Dokument: Kunskapstest Pdf, 248.2 kB.

Hygien

Får jag ha smycken på mig när jag arbetar?

Bristande hygien kan leda till allvarliga vårdskador.

Här får du lära dig om basala kläd- och hygienrutiner och varför det är så otroligt viktigt i ditt arbete.

Ledningssystem, Canea

En brukare har blivit magsjuk

Risken är stor att andra brukare i närheten blir smittade. Vad ska du göra?

I ledningssystemet hittar du de riktlinjer och rutiner du behöver för att hantera olika situationer som kan uppkomma på din arbetsplats.

För denna del av introduktionen behöver du tillgång till vårt intranät.

Läkemedel

Arbeta med läkemedel

Hur hanterar vi läkemedel på ett säkert sätt?

Legitimerad personal inom vård- och omsorgsförvaltningen delegerar läkemedelshantering till omsorgspersonal vid behov. Här lär du dig vad det innebär att arbeta med läkemedel.

-------------------------------------------------------

*Skapa konto på Demenscentrum

Du behöver skapa ett konto på Demenscentrum för att kunna genomföra webbutbildningen. Samma sak gäller för flera andra webbutbildningar i introduktionen. Har du redan skapat ett konto är det bara att logga in.

Tänk på

att ange en aktuell e-postadress när du skapar ett konto! Du kommer att få ett mail till din e-postadress som du måste svara på för att kontot ska fungera.

Palliativ vård

Vad är palliativ vård?

Målet med den palliativa vården är att ge lindrande vård och förbättrad livskvalitet till den som är svårt eller obotligt sjuk.

Den palliativa vården ser döendet som en normal process, den varken påskyndar eller fördröjer döden. Den stödjer människor i att leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut.

-------------------------------------------------------

*Skapa konto på Demenscentrum

Du behöver skapa ett konto på Demenscentrum för att kunna genomföra webbutbildningen. Samma sak gäller för flera andra webbutbildningar i introduktionen. Har du redan skapat ett konto är det bara att logga in.

Tänk på

att ange en aktuell e-postadress när du skapar ett konto! Du kommer att få ett mail till din e-postadress som du måste svara på för att kontot ska fungera.

Social dokumentation

Vad är en genomförandeplan? Varför måste vi dokumentera?

En brukare kan träffa flera olika personal under ett dygn. Men personalen kanske aldrig träffar varandra.

Det är viktigt att all personal har tillgång till samma information om vilket stöd varje brukare ska ha och kommunicera med varandra.

Åldrande

Hur påverkar åldrandet en människa?

Vad kan anses vara normalt när en människa åldras?

Vad kan du förvänta dig när du arbetar med människor i olika stadier av åldrande?

-------------------------------------------------------

*Skapa konto på Demenscentrum

Du behöver skapa ett konto på Demenscentrum för att kunna genomföra webbutbildningen. Samma sak gäller för flera andra webbutbildningar i introduktionen. Har du redan skapat ett konto är det bara att logga in.

Tänk på

att ange en aktuell e-postadress när du skapar ett konto! Du kommer att få ett mail till din e-postadress som du måste svara på för att kontot ska fungera.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad