Jobba inom vård och omsorg

Vård- och omsorgsförvaltningens främsta uppdrag är att ge alla invånare i Mölndals stad ett så självständigt liv som möjligt.

Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi aktivt för allas arbetsmiljö och skapar förutsättningar för att du ska känna glädje och trivsel i arbetet varje dag. Om du blir en av oss erbjuder vi dig dessutom en trygg introduktion.

Våra verksamheter

Inom förvaltningen finns följande verksamhetsområden:

 • Hälso- och sjukvård
 • Äldreomsorg
 • Funktionsstöd
 • Uppdrag och och stabsfunktioner

Läs mer om respektive område längre ner på denna sida.

Brukaren i centrum

Arbetet innebär att du tillsammans med övrig personal ger stöd, service, vård och omsorg. Insatserna är individuellt planerade vilket innebär att brukarens individuella behov och förutsättningar står i centrum.

Det kan också innebära att vara behjälplig i det vardagliga livet och vid olika sociala aktiviteter. Arbetet kräver flexibilitet, samarbetsförmåga och ansvarskännande.

Områden inom vård- och omsorgsförvaltningen

Hälso- och sjukvård

Om man är i behov av vård, men inte har möjlighet att ta sig till en vårdcentral, kan man ha rätt till vård i sin bostad. Inom den kommunala hälso- och sjukvården arbetar legitimerade sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. I Mölndals stad finns sjuksköterskor tillgängliga dygnet runt för patienter som är inskrivna i hemsjukvården.

Inom hälso- och sjukvård finns även våra förebyggande verksamheter. Här finns Träffpunkter och Mötesplatser som erbjuder många hälsofrämjande aktiviteter. Fixaren hjälper till med praktiska saker hemma hos äldre. Anhöriglots ger stöd åt anhöriga som är närstående till personer med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller sjukdom. Volontärverksamheten är till för alla som vill engagera sig frivilligt inom Mölndals stad.

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgen finns våra äldreboenden, hemtjänst, trygghetslarm och nattpatrull. För de äldre medborgare som behöver extra stöd och omvårdnad finns möjlighet att ansöka om att flytta till ett äldreboende. Där har de äldre egen lägenhet och tillgång till personal dygnet runt.

Funktionsstöd

Inom detta område ger vi stöd till människor med olika former av funktionsnedsättning. Inom området finns flera verksamheter:

 • Boenden med särskild service och boendestöd
  Gruppbostäder och servicebostäder är boendeformer för människor som har ett stort behov av tillsyn och omvårdnad, dygnet runt. De som har ett mindre omfattande behov av stöd kan få boendestöd i sitt hem.
 • Korttidsverksamheter
  I våra korttidsverksamheter kan barn och ungdomar med funktionsnedsättning få lite miljöombyte och nya intryck. Samtidigt som närstående får en möjlighet till avlösning.
 • Personlig assistans
  De som har ett stort behov av stöd kan ha rätt till personlig assistans som utgår från hemmet och ger stöd i vardagen.
 • Daglig verksamhet
  En daglig verksamhet påminner om en arbetsplats men anpassas efter deltagarnas behov och möjligheter. Här utförs olika arbetsuppgifter som exempelvis trädgårdsarbete, köksservice eller tillverkning.

Myndighet, administration och stabsfunktioner

I stort sett all omsorg utgår från myndighetsbeslut. Vi har tre enheter som arbetar med detta; Myndighet LSS, Myndighet Socialpsykiatri och Myndighet SoL. Här arbetar socialsekreterare, de flesta utbildade socionomer.

Förvaltningen har också flera stabsenheter med behov av personal som arbetar inom bland annat kansli, kommunikation, avgifter, ekonomi, styrning, rekrytering och verksamhetsutveckling.

Intresserad?

Är du intresserad av att arbeta med vård och omsorg?

Det finns behov av timvikarier i flera av våra verksamheter.

Vi söker kontinuerligt nya medarbetare inom olika kategorier. Under Lediga jobb kan du söka efter arbeten inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad