Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Feriejobb

Mölndals stad erbjuder varje år ett antal ungdomar att arbeta under tre veckor på sommarlovet. Ansökan om 2020 års feriejobbsplatser har stängt. Feriejobben fördelas genom lottning. Besked har skickats ut till alla sökande – antingen erbjuds du ett feriejobb eller så står du på reservlistan. Arbete pågår med att få fram fler feriejobbsplatser. Dessa kommer att lottas ut bland de sökande som nu står på reservlistan.

Petter Lygner feriejobbade i köket på Gunnebo Slott och Trädgårdar sommaren 2019. Hannes Högberg var en av dem som arbetsledde ungdomarna.

I år är det ungdomar födda 2002 och 2003 som kommer att få möjlighet till feriejobb via Mölndals stad. De flesta feriejobb brukar finnas inom kommunens verksamheter och bolag. Jobbet som ska utföras kan handla till exempel om park och trädgård eller lokalvård.

Tanken är att feriejobben ska vara till nytta och glädje för både ungdomarna och för arbetsplatserna – ungdomarna som feriejobbar får värdefull arbetslivserfarenhet samtidigt som arbetsplatserna får en möjlighet att berikas genom en ungdoms idéer och perspektiv.

Född 2002 eller 2003

I år kunde du som är född 2002 eller 2003, och som är folkbokförd i Mölndal, ansöka om feriejobb.

Tre veckor

Alla feriejobb innebär anställning i tre veckor under en av tre perioder veckorna 25-33:

 • Period 1: Vecka 25, 26, 27 (måndag 15 juni-fredag 3 juli)
 • Period 2: Vecka 28, 29, 30 (måndag 6-fredag 24 juli)
 • Period 3: Vecka 31, 32 ,33 (måndag 27 juli-fredag 14 augusti)

Arbetsområden

De flesta feriejobb finns inom kommunens olika verksamheter och bolag, exempelvis inom följande områden:

 • Kök/kafé
 • Lokalvård
 • Park och trädgård
 • Second hand-butik
 • Vaktmästeri och fastighetsskötsel
 • Vård och omsorg (i år endast för sökande som fyllt 18, på grund av pandemin

På grund av rådande pandemi kommer inga feriejobbare att anställas inom stadens förskoleverksamheter i år.

Information om feriejobb 2020

 • Det går inte längre att ansöka om feriejobb 2020. Ansökan gjordes via en digital e-tjänst som var öppen 1-31 mars.

 • Besked till dig som ansökt försenades på grund av den pågående coronapandemin, men skickades ut under vecka 20. Antingen erbjuds du ett feriejobb eller så får du veta att du står på reservlistan.

 • Mot bakgrund av en extra satsning på grund av pandemin, pågår arbete med att få fram extra feriejobbsplatser utöver de cirka 300 som redan lottats ut och fördelats. Om ytterligare platser tillkommer, lottas dessa ut bland de som ansökte under ordinarie ansökningsperiod. (Det är alltså inte så att ansökan öppnas upp för nya sökande.)

 • Du kunde önska tre arbetsområden, men det finns ingen garanti för att du kommer att få något av dessa önskemål. Du måste kunna jobba hela treveckorsperioden och om du får erbjudande om ett feriejobb, kan du inte byta period eller plats.

 • Om du är född år 2002 och hade feriejobb via Mölndals stad 2019, kommer du att prioriteras i andra hand.

 • Många arbetsplatser kräver registerutdrag från Polisen (mer information om detta ges i beskedet till de som erbjuds feriejobb).

 • Mer information finns i "Frågor och svar om feriejobb".

Reportage

Petter som 2019 feriejobbade i köket på Gunnebo slott och trädgårdar:


Kontakt

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-05-16 16.59