Undersköterskor, vårdbiträden

Vi söker sommarvikarier till äldreboende, hemtjänst, nattpatrull, trygghetslarm, korttidsenhet och Trygg hemgångsteam.

Personal och brukare på äldreboende

Till våra äldreboenden söker vi sommarvikarier som har ett genuint intresse för människor, att ge service och skapa trygghet samt glädje för äldre med demenssjukdom eller somatisk sjukdom.

Du utgår ifrån varje individs behov och förutsättningar samt har en förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter. Runt omkring dig har du ett fantastiskt team av kollegor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt ansvarig enhetschef för boendet.

Du arbetar på schemalagda arbetstider under dagtid, kväll eller nattid, vardag som helg med varierande sysselsättningsgrad runt 75-90%.

Arbetet inom hemtjänst innebär att du ger stöd, vård och omsorg i den enskildes hem. Insatserna som du utför är planerade i en individuell plan, vilket innebär att brukarens behov står i centrum och styr ditt arbete. Arbetet i hemtjänsten präglas av ansvar, spännande möten och samspel med andra människor.

Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor, att ge service och skapa trygghet samt glädje för äldre. Du har ett flexibelt förhållningssätt och utgår ifrån varje individs behov och förutsättningar samt har en förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter.

På korttidsenhet bor vårdtagare som av något skäl inte kan återvända hem direkt efter en sjukhusvistelse eller som är i behov av palliativ vård. Vårdtagaren bor på korttidsenheten under en begränsad tid.

Trygg hemgång är en tillfällig insats efter sjukhusvistelse för att vårdtagaren ska känna trygghet och bli så självständig som möjligt under sin återhämtning. Det är ett alternativ till korttidsplats och innebär att brukaren får ett individuellt stöd i sitt hem av ett tvärprofessionellt team.

Du arbetar på schemalagda arbetstider under dagtid, kväll eller nattid, vardag som helg med varierande sysselsättningsgrad runt 75-90%.

Kontakt

Vikarieenheten
Nämndemansgatan 3
431 33 Mölndal
031-315 20 14
vikarieenheten@molndal.se

Besökstid
Alla besök måste tidsbokas.

Telefontid
Just nu har vi avvikande telefontider
måndag - fredag 06.30-15.00
lunchstängt         11.45-12.45

Dela på:

Senast uppdaterad