Student – dina möjligheter

Är du akademiker, nyexaminerad eller med några års arbetslivserfarenhet och med intresse för samhällsutveckling och arbete i en engagerande miljö? Här informerar vi om när våra arbetsplatser har möjlighet att ta emot praktikanter eller har uppdrag som lämpar sig för examensarbete.

Examensarbete för tekniska förvaltningen

Vi är intresserade av examensjobb inom våra verksamheter Stadsmiljö, trafiksäkerhet och hållbara resor, vatten och avlopp, återvinning och avfallsminimering.

Kontaktperson

Marie Omerain Blomqvist
Verksamhetsutvecklare
Tekniska förvaltningen
marie.omerain-blomqvist@molndal.se

Examensarbete för serviceförvaltningen

Vi är intresserade av examensjobb inom flera av våra verksamheter. Det är viktigt för oss att uppdraget medför ett mervärde både för dig som student och för serviceförvaltningen. Kontakta oss gärna med dina idéer för examensarbetet.

Kontaktperson

Lotta Andreen
Registrator, nämndsekreterare,
administrativ samordnare
Serviceförvaltningen
031-315 14 33
service@molndal.se

Examensarbete och praktik på stadsledningsförvaltningen

Stadsledningsförvaltningen arbetar med många stadsövergripande frågor som till exempel lokalförsörjning, kommunikation, IT, ekonomi, HR, juridik och upphandling. Vi är intresserade av både examensjobb och praktik inom våra verksamheter. Kontakta oss gärna med dina idéer och önskemål på innehåll.

Kontaktperson

Carina Grunditz
Stadskansliet
031-315 13 12
carina.grunditz@molndal.se

Examensarbete för stadsbyggnadsförvaltningen

Vi är öppna för dina idéer om ämnen för examensarbete.

Kontaktperson

Marie Rohdén
Fastighetssekreterare
Mark och exploatering
031-315 13 82
marie.rohden@molndal.se

Examensarbete för utbildningsförvaltningen

Vi är intresserade av examensjobb inom utbildning och vuxnas lärande inom våra verksamheter gymnasiet, vuxenutbildningen, SFI och språkintroduktion. Vi kan även erbjuda praktik inom våra verksamheter.

Kontaktperson 

Rickard Hagerberg
Verksamhetsutvecklare
0700-32 68 52
rickard.hagerberg@molndal.se

Praktikplats på vård- och omsorgsförvaltningen

Vi erbjuder en praktikplats där du får ta eget ansvar och omsätta dina akademiska
kunskaper i praktiken. Under praktikperioden kommer du att ges möjlighet att
genomföra ett eller flera utredningsuppdrag inom både kvalitets-, ledning- och ekonomiområdet.

Vi söker dig som studerar masterprogrammet i offentlig förvaltning vid
Förvaltningshögskolan, och som vill utveckla dig själv och lära dig mer om hur en
politisk organisation fungerar.

Kontaktperson

Malin Thorson
Kanslichef
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 44
malin.thorson@molndal.se

Praktikplats och examensarbete på social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens kärnverksamhet omfattar främst insatser inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg och inom kommunal arbetsmarknadsverksamhet samt insatser inom det integrationspolitiska området. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för socionomstudenter hos oss förmedlas alltid via Göteborgs universitet. När vi har möjlighet tar vi gärna emot praktikanter även från andra studieområden (exempelvis offentlig förvaltning och statsvetenskap) – kontakta oss för vidare dialog.
Har du en idé om ett examensarbete med koppling till social- och arbetsmarknadsförvaltningen och våra verksamheter? Varmt välkommen att höra av dig, så utforskar vi tillsammans om det är genomförbart hos oss.

Kontaktperson

Anders Toresson
Utvecklingsledare
031-315 10 26
anders.toresson@molndal.se

Praktikplats och examensarbete på miljöförvaltningen

Vi erbjuder en eller två praktikplatser under vårterminen för dig som studerar till miljö- eller livsmedelsinspektör.
Under praktikperioden får du följa med våra inspektörer under det dagliga arbetet på förvaltningen. Målsättningen är att du ska få en bild av en miljöförvaltnings olika uppdrag och ansvarsområden.

Har du tankar om ett examensarbete med koppling till miljö- och hälsoskydd eller livsmedelskontrollen är du också välkommen att höra av dig till oss.

Kontaktperson

Malin Johansson
Miljöförvaltningen
miljo@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad