Student – dina möjligheter

Är du akademiker, nyexaminerad eller med några års arbetslivserfarenhet och med intresse för samhällsutveckling och arbete i en engagerande miljö? Här informerar vi om när våra arbetsplatser har möjlighet att ta emot praktikanter eller har uppdrag som lämpar sig för examensarbete.

Examensarbete för tekniska förvaltningen

Vi är intresserade av examensjobb inom våra verksamheter Stadsmiljö, trafiksäkerhet och hållbara resor, vatten och avlopp, återvinning och avfallsminimering.

Kontaktperson

Marie Omerain Blomqvist
Verksamhetsutvecklare
Tekniska förvaltningen
marie.omerain-blomqvist@molndal.se

Examensarbete för serviceförvaltningen

Vi är intresserade av examensjobb inom flera av våra verksamheter. Det är viktigt för oss att uppdraget medför ett mervärde både för dig som student och för serviceförvaltningen. Kontakta oss gärna med dina idéer för examensarbetet.

Kontaktperson

Lotta Andreen
Registrator, nämndsekreterare,
administrativ samordnare
Serviceförvaltningen
031-315 14 33
service@molndal.se

Examensarbete och praktik på stadsledningsförvaltningen

Stadsledningsförvaltningen arbetar med många stadsövergripande frågor som till exempel lokalförsörjning, kommunikation, IT, ekonomi, HR, juridik och upphandling. Vi är intresserade av både examensjobb och praktik inom våra verksamheter. Kontakta oss gärna med dina idéer och önskemål på innehåll.

Kontaktperson

Carina Grunditz
Stadsledningsförvaltningen
031-315 13 12
carina.grunditz@molndal.se

Examensarbete för stadsbyggnadsförvaltningen

Vi är öppna för dina idéer om ämnen för examensarbete.

Kontaktperson

Marie Rohdén
Fastighetssekreterare
Mark och exploatering
031-315 13 82
marie.rohden@molndal.se

Examensarbete för utbildningsförvaltningen

Vi är intresserade av examensjobb inom utbildning och vuxnas lärande inom våra verksamheter gymnasiet, vuxenutbildningen, SFI och språkintroduktion. Vi kan även erbjuda praktik inom våra verksamheter.

Kontaktperson 

Rickard Hagerberg
Verksamhetsutvecklare
0700-32 68 52
rickard.hagerberg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-01-07 14.07