Student, dina möjligheter

Om du är akademiker, nyexaminerad eller har några års arbetslivserfarenhet, kanske har ett intresse för samhällsutveckling och är nyfiken på ett arbete i en engagerande miljö, så informerar vi här om när vi har möjlighet att ta emot praktikanter eller har uppdrag som lämpar sig för examensarbete.

Examensarbete för serviceförvaltningen

Vi är intresserade av examensjobb inom flera av våra verksamheter. Det är viktigt för oss att uppdraget medför ett mervärde både för dig som student och för serviceförvaltningen. Kontakta oss gärna med dina idéer för examensarbetet.

Kontakt

Lotta Andreen
Registrator, nämndsekreterare,
administrativ samordnare
Serviceförvaltningen
031-315 14 33
service@molndal.se

Examensarbete och praktik på stadslednings­förvalt­ningen

Stadsledningsförvaltningen arbetar med många stadsövergripande frågor som till exempel fastigheter, kommunikation, digitalisering och it, ekonomi, hållbarhetssamordning, HR, näringsliv, juridik och upphandling, säkerhet och beredskap och stadskansli.

Vi är intresserade av både examensjobb och praktik inom våra verksamheter. Kontakta oss gärna med dina idéer och önskemål på innehåll.

Kontakt

Carina Grunditz
Stadskansliet
031-315 13 12
carina.grunditz@molndal.se

Examensarbete för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vi är öppna för dina idéer om ämnen för examensarbete.

Kontakt

Marie Rohdén
Fastighetssekreterare
Mark och exploatering
031-315 13 82
marie.rohden@molndal.se

Examensarbete och praktik på tekniska förvaltningen

Vi är intresserade av examensjobb och praktikanter inom våra verksamheter stadsmiljö, vatten och avlopp, återvinning och avfallsminimering.

Läs mer om vilka frågor tekniska förvaltningen jobbar med.

Kontakt

Jenny Ekman
HR-konsult
jenny.ekman01@molndal.se

Examensarbete för utbildningsförvaltningen

Vi är intresserade av examensjobb inom utbildning och vuxnas lärande inom våra verksamheter gymnasiet, vuxenutbildningen, SFI och språkintroduktion. Vi kan även erbjuda praktik inom våra verksamheter.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
utbildning@molndal.se

Praktikplats och examensarbete på social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens kärnverksamhet omfattar främst insatser inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg och inom kommunal arbetsmarknadsverksamhet samt insatser inom det integrationspolitiska området.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, för socionomstudenter hos oss förmedlas alltid via Göteborgs universitet. När vi har möjlighet tar vi gärna emot praktikanter även från andra studieområden, exempelvis offentlig förvaltning och statsvetenskap. Kontakta oss för vidare dialog.

Om du har en idé om ett examensarbete med koppling till social- och arbetsmarknadsförvaltningen och våra verksamheter är du varmt välkommen att höra av dig, så utforskar vi tillsammans om det är genomförbart hos oss.

Kontakt

Kontaktcenter

Praktik och examensarbete inom funktionsstöd på vård- och omsorgsförvaltningen

Studerar du ledarskap och vill ha praktik? Ledningsgrupperna inom funktionsstöd tar gärna emot studenter inom t ex offentlig förvaltning, personal- / arbetsvetenskap, statsvetenskap eller socialt arbete med fördjupning inom ledarskap. Kontakta oss för dialog.

Har du tankar om examensarbete inom ledarskap eller funktionsstöd är du också välkommen att höra av dig till oss.

Kontakt

Emelie Sjövall
Enhetschef
031-315 24 92

Praktikplats och examensarbete på bygg- och miljöförvaltningen

Vi tar emot praktikanter som studerar till bygglovshandläggare, mätningsingenjör, miljö- och hälsoskyddsinspektör eller livsmedelsinspektör.

Under praktikperioden får du följa med våra handläggare under det dagliga arbetet på förvaltningen. Målsättningen är att du ska få kunskap om verksamhetens uppdrag och ansvarsområden.

Har du tankar om ett examensarbete med koppling till livsmedel, miljö eller hälsa är du också välkommen att höra av dig till oss.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll: miljo@molndal.se
Bygglov, mätning: byggnadsnamnden@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad