Timvikarie i Mölndals stad

Vill du arbeta som timvikarie inom vård och omsorg, skola, förskola, fritids, grundsärskola, kost eller lokalvård? Då är du den vi söker. Nu söker vi särskilt dig som tidigare arbetat på vikarie­enheten.

Brukare och personal med surfplatta.

Lediga tjänster

Vi rekryterar timvikarier:

 • Till skolan som lärare, förskollärare, barnskötare och förskoleassistent
 • Till vård och omsorg som undersköterska, stödassistent och personlig assistent
 • Till lokalvård och måltidsservice som kock, måltidsbiträde och lokalvårdare

Söker du timvikariat inom annat område kontaktar du berörd chef och verksamhet direkt.

Hur ansöker jag om att bli timvikarie?

Du ansöker digitalt via våra publicerade annonser i rekryteringsverktyget Visma Recruit. Vi ser gärna att du som söker dig till oss kan arbeta minst 3 dagar i veckan. När du skickat din ansökan får du en bekräftelse via e-post.

Förbered dig inför intervjun

Du så blir utvald får en direktinbjudan för intervju, tid och plats så håll koll på kalender och mail så att du inte missar tillfället. Förbered också som är en viktig del i rekryteringsprocessen.

 • mobilnr och mailadress till två chefsreferenser (du kommer att få rapportera in dessa digital om du går vidare i rekryteringsprocessen efter intervjun). I Mölndals stad använder vi digital referenstagning via Refapp.
 • kopior på betyg eller examensbevis
 • Ett utdrag ur belastningsregistret. 

Utdrag ur belastningsregistret

Du beställer ett utdrag ur belastningsregistret från Polisens e-tjänst. Tänk på att det finns olika utdrag beroende på vilken tjänst du söker.

 • Om du ska arbeta inom vård och omsorg beställer du ditt utdrag under "Kontrollera egna uppgifter".
 • Arbetar du med barn med funktionsnedsättning beställer du ett utdrag med samma namn.
 • Arbetar du inom skola och förskola beställer du ett utdrag som heter "inom skola och förskola".

Begär ditt utdrag i god tid. Handläggningstid och postgång kan ta upp till två veckor. Ett utdrag ur belastningsregistret gäller ett år. När du har fått ditt belastningsregister kan du skicka in det digitalt till oss via e-tjänst. Tänk på att alla bilagor, personnummer och typ av belastningsregister behöver vara synligt när du fotar av ditt belastningsregister för att skicka in via e-tjänsten.

Arbeta som timvikarie

Som timvikarie i Mölndals stad får du tillsammans med oss, möjlighet att skapa bästa möjliga välfärd för Mölndalsborna.

Att arbeta som timvikarie innebär att du arbetar när ordinarie personal är frånvarande. Det kan vara allt från några timmar till en längre period. Du får ett omväxlande arbete på flera arbetsplatser där du kan knyta värdefulla kontakter. Även du som studerar och vill ha ett arbete vid sidan av studierna är välkommen till oss.

Som timvikarie får du tillgång till systemet Time Care Pool, där du lägger in de dagar som du kan arbeta. Därefter bokas du för arbete via SMS.

För att trivas som timvikarie tror vi att du har lätt för att ta egna initiativ och anpassa dig till nya arbetssätt och rutiner. Det är meriterande om du har utbildning eller erfarenhet för arbetsuppgifterna.

Hur du anmäler dagar du kan arbeta som timvikarie

Du ansvarar själv för att lägga dig tillgänglig för arbete i Time Care pool och uppdatera i systemet vid eventuella förändringar. Information om Time Care Pool och tidsrapportering. Vi tillämpar direktbokning, vilket innebär att du bokas för arbeta direkt via sms utifrån när du har lagt dig tillgänglig för arbete i Time Care pool och då vikariebehov i verksamheten uppstår.

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk och inte kan arbeta ett inplanerat arbetspass ska du direkt meddela vikarieenheten. Du behöver ta bort din tillgänglighet för arbete vid sjukdom då du inte är tillgänglig för arbete.

Nytt lösenord

Om du behöver ett nytt lösenord till Time Care Pool kontaktar du vikarieenheten.

Anmälan om lönekonto för utbetalning

För att på din lön insatt på valt konto anmäler du detta till Swedbanks kontoregister efter att du har blivit anställd som timvikarie.

E-lönespecifikation

Mölndals stad använder e-lönespecifikation. Oavsett vilken bank du får din lön insatt på, får du enbart e-lönespecifikation via Swedbank, www.swedbank.se/edokument.

Du loggar in med din e-legitimation från BankID, Mobilt BankID eller från Telia. Om du får din lön insatt på konto i Swedbank/Sparbank eller Nordea så kan du välja att få e-lönespecifikation till internetbanken.

Du anmäler detta i respektive banks internetbank. Din anmälan i internetbanken bör göras före den 15:e i månaden för att e-lönespecifikationen ska börja fungera innevarande månad.

Villkor och ersättning för anställning som timvikarie

Som timvikarie är du tillfälligt anställd vid behov av arbetskraft. Du får timlön som utbetalas månaden efter du har arbetat. Du kan också få ersättning för obekväm arbetstid, övertidsersättning och jourersättning beroende på när du har arbetat och enligt avtal. Semesterersättning utbetalas i samband med timlönen.

Heltidsmått och övertid

All övertid skall vara beordrad eller godkännas i efterhand av chef. Du skall
inte arbeta mer än 165 timmar per månad, vilket motsvarar
heltidstjänstgöring.

Om du arbetar på flera arbetsplatser bevakar du själv att
du under månaden inte överskrider heltidsmåttet och att du får dina raster
samt din dygns-/veckovila. Dygnsvila kan variera mellan 9-11 timmar om varje 24-timmarsperiod och veckovila innebär 36 timmars sammanhållen ledighet under varje period om 7 dagar.

Rast

Rast om minst 30 minuter gäller om arbetspasset är 5 timmar eller längre.
På vissa arbetsplatser finns avtal om måltidsuppehåll då görs inget avdrag
för rast.

Friskvårdsersättning

Du som är anställd i Mölndals stad kan få ersättning för motion och annan friskvård, så kallat friskvårdsbidrag. För timvikarie gäller:

 • 2000 kr om den anställde har arbetat minst 10 kalendermånader under innevarande år
 • 1000 kr om den anställde har arbetat minst fem kalendermånader under innevarande år
 • 500 kr om den anställde har arbetat minst tre kalendermånader under innevarande år

Du ansöker endast en gång om året via blankett med tillhörande kvitto.

Hygienrutiner och skyddsutrustning

Alla som arbetar inom vård- och omsorg ska alltid följa Mölndals stads basala kläd- och hygienrutiner och använda skyddsutrustning på rätt sätt.


Kontakt

Vikarieenheten
Nämndemansgatan 3
431 33 Mölndal
031-315 20 14
vikarieenheten@molndal.se

Besökstid
Alla besök måste tidsbokas.

Telefontid
måndag - fredag 06.30-15.00
lunchstängt         11.45-12.45

Dela på:

Senast uppdaterad