Timvikarie i Mölndals stad

Vi söker timvikarier till flera av våra verksamheter. Du som har jobbat hos oss förut är välkommen att söka dig tillbaka till oss.

Brukare och personal med surfplatta.

Lediga tjänster

Vi rekryterar timvikarier:

 • Till skolan som lärare, förskollärare, barnskötare och förskoleassistent
 • Till vård och omsorg som undersköterska, stödassistent och personlig assistent
 • Till lokalvård och måltidsservice som kock, måltidsbiträde och lokalvårdare

Söker du timvikariat inom annat område kontaktar du berörd chef och verksamhet direkt.

Nya regler om dygns- och veckovila från 1 oktober

EU-reglerna innebär att alla behöver 11-timmars sammanhängande vila om varje 24-timmarsperiod och 36-timmars sammanhängande veckovila (7-dagars period). För dig som timvikarie innebär det att även om du är tillgänglig för arbete i Time Care pool och vill jobba så kan eller får du inte jobba. Du kan enbart bli bokad via bemanningssystemet och inte via muntliga överenskommelser. Bokning av pass sker utifrån din tillgängliga tid-i Time Care pool om du inte är behov av vila utifrån reglerna.

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel från 1 juli 2023

Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.

Du ansöker själv som individ till Socialstyrelsen för att få ditt bevis. Du kan inte ansöka om skyddad yrkestitel förrän tidigast 1 juli 2023. Vikarieenheten kan inte besvara frågor om ansökningar utan du behöver vända dig med frågor och ansökan direkt till Socialstyrelsen. Webbsida: Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation (socialstyrelsen.se)

Vad kan du förbereda?

Se till att du har dina betyg och andra intyg från den vård- och omsorgsutbildning som du har gått. Om du inte har kvar dina betyg, så kan du kontakta den skola där du gick och be dem skicka betygen till dig.

Det kommer att vara möjligt att ansöka via webben men då måste du ha dina betyg i digitalt format. Om du bara har dina betyg i pappersformat, så kan du skanna in dem eller ta en bild med mobilen och spara som till exempel pdf, jpg eller jpeg.

Vad innebär det för mig från 1 juli?

Ingen kan kalla sig Undersköterska fram tills ett bevis är uppvisat från Socialstyrelsen. Du kommer att få benämningen Bemanningsersättare VoF fram tills att du har uppvisat ditt bevis från Socialstyrelsen. Då ändras din benämning till Undersköterska.

Du blir lönesatt med din kompetens som Undersköterska som tidigare utifrån att du lämnar in dina betyg och underlag som styrker den lönesättningen.


Vart lämnar jag mitt bevis som timvikarie och undersköterska när jag fått det från Socialstyrelsen?

Ditt bevis skickar du in via e-tjänst om att lämna betyg och intyg

Hur ansöker jag om att bli timvikarie?

Du ansöker digitalt via våra publicerade annonser i rekryteringsverktyget Visma Recruit. Vi ser gärna att du som söker dig till oss kan arbeta minst 3 dagar i veckan. När du skickat din ansökan får du en bekräftelse via e-post.

Förbered dig inför intervjun

Du så blir utvald får en inbjudan för intervju, tid och plats så håll koll på kalender och mail så att du inte missar tillfället. Förbered också underlag som är viktiga i rekryteringsprocessen.

 • mobilnr och mailadress till två chefsreferenser (du kommer att få rapportera in dessa digitalt via Ref.app om du går vidare i rekryteringsprocessen efter intervjun). I Mölndals stad använder vi digital referenstagning via Refapp.

Utdrag ur belastningsregistret

Du beställer ett utdrag ur belastningsregistret från Polisens e-tjänst. Tänk på att det finns olika utdrag beroende på vilken tjänst du söker. Samtliga belastningsregister förutom egen kontroll som används inom vård och omsorg kan du ansökan om och sedan få digitalt från polisen. Läs mer på polisens hemsida.

 • Om du ska arbeta inom vård och omsorg beställer du ditt utdrag under "Kontrollera egna uppgifter".
 • Arbetar du med barn med funktionsnedsättning beställer du ett utdrag med samma namn.
 • Arbetar du inom skola och förskola beställer du ett utdrag som heter "inom skola och förskola".

Begär ditt utdrag i god tid. Handläggningstid och postgång kan ta upp till två veckor. Ett utdrag ur belastningsregistret gäller ett år. När du har fått ditt belastningsregister kan du skicka in det digitalt till oss via e-tjänst. Tänk på att alla bilagor, personnummer och typ av belastningsregister behöver vara synligt när du fotar av ditt belastningsregister för att skicka in via e-tjänsten.

Arbeta som timvikarie

Som timvikarie i Mölndals stad får du tillsammans med oss, möjlighet att skapa bästa möjliga välfärd för Mölndalsborna.

Att arbeta som timvikarie innebär att du arbetar när ordinarie personal är frånvarande. Det kan vara allt från några timmar till en längre period. Du får ett omväxlande arbete på flera arbetsplatser där du kan knyta värdefulla kontakter. Även du som studerar och vill ha ett arbete vid sidan av studierna är välkommen till oss.

Som timvikarie får du tillgång till systemet Time Care Pool, där du lägger in de dagar som du kan arbeta. Därefter bokas du för arbete via SMS.

För att trivas som timvikarie tror vi att du har lätt för att ta egna initiativ och anpassa dig till nya arbetssätt och rutiner. Det är meriterande om du har utbildning eller erfarenhet för arbetsuppgifterna.

Hur du anmäler dagar du kan arbeta som timvikarie

Du ansvarar själv för att lägga dig tillgänglig för arbete i Time Care pool och uppdatera i systemet vid eventuella förändringar. Information om Time Care Pool och tidsrapportering. Vi tillämpar direktbokning, vilket innebär att du bokas för arbeta direkt via sms utifrån när du har lagt dig tillgänglig för arbete i Time Care pool och då vikariebehov i verksamheten uppstår.

Om du blir sjuk eller vård av barn

Om du blir sjuk och inte kan arbeta ett inplanerat arbetspass ska du samma dag sjukanmäla dig på telefon 031- 315 20 14 (mejl godkänns ej) till vikarieenheten och till den arbetsplats du har ett bokat arbetspass på. Om du arbetar kväll och helg när vikarieenheten inte har öppet ringer du till arbetsplatsen direkt och till vikarieenheten närmaste vardag efter.

När du är frisk behöver du också rapportera in din frånvaro via e-tjänst https://etjanst.molndal.se/anmalansjuklonvardavbarn.

För att få ersättning behöver du:

 • Anmäla frånvaron direkt när du eller ditt barn insjuknar
 • Rapportera via e-tjänst
 • Ha bokade arbetspass/anställning i 14 dagar för att kvalificera dig för sjuklön.

Uppfyller du som timvikarie inte dessa villkor betalas ingen ersättning ut enligt lag och avtal.

Nytt lösenord

Om du behöver ett nytt lösenord till Time Care Pool kontaktar du vikarieenheten.

Anmälan om lönekonto för utbetalning

För att på din lön insatt på valt konto anmäler du detta till Swedbanks kontoregister efter att du har blivit anställd som timvikarie.

E-lönespecifikation

Mölndals stad använder e-lönespecifikation. Oavsett vilken bank du får din lön insatt på, får du enbart e-lönespecifikation via Swedbank, www.swedbank.se/edokument.

Du loggar in med din e-legitimation från BankID, Mobilt BankID eller från Telia. Om du får din lön insatt på konto i Swedbank/Sparbank eller Nordea så kan du välja att få e-lönespecifikation till internetbanken.

Du anmäler detta i respektive banks internetbank. Din anmälan i internetbanken bör göras före den 15:e i månaden för att e-lönespecifikationen ska börja fungera innevarande månad.

Beställa intyg

Behöver du ett tjänstgöringsintyg, arbetsgivarintyg, inkomstintyg eller inkomstförfrågan till Försäkringskassan eller annan myndighet beställer du det via stadens e-tjänst https://etjanst.molndal.se/bestallaintygvikarieenhet

Beställningar av intyg kan enbart beställas via e-tjänsten och inte via telefon eller mejl. Stadens löneenhet handlägger samtliga intyg för anställda från november 2023.

Villkor och ersättning för anställning som timvikarie

Som timvikarie är du tillfälligt anställd vid behov av arbetskraft. Du får timlön som utbetalas månaden efter du har arbetat. Du kan också få ersättning för obekväm arbetstid, övertidsersättning och jourersättning beroende på när du har arbetat och enligt avtal. Semesterersättning utbetalas i samband med timlönen.

Heltidsmått och övertid

All övertid skall vara beordrad eller godkännas i efterhand av chef. Du skall
inte arbeta mer än 165 timmar per månad, vilket motsvarar
heltidstjänstgöring. Går du på arbetstider i schema kan antal timmar för att beräkna heltid och övertid vara en annan än 165 timmar beroende på antal schemaveckor.

Om du arbetar på flera arbetsplatser bevakar du själv att
du under månaden inte överskrider heltidsmåttet och att du får dina raster
samt din dygns-/veckovila. Dygnsvila kan variera mellan 9-11 timmar om varje 24-timmarsperiod och veckovila innebär 36 timmars sammanhållen ledighet under varje period om 7 dagar.

Rast

Rast om minst 30 minuter gäller om arbetspasset är 5 timmar eller längre.
På vissa arbetsplatser finns avtal om måltidsuppehåll då görs inget avdrag
för rast.

Friskvårdsersättning

Du som är anställd timvikarie i Mölndals stad kan få ersättning för motion och annan friskvård, så kallat friskvårdsbidrag. Under 2024 kommer staden att övergå enbart till digital hantering av friskvårdsbidrag för timvikarier genom E-passi. Möjlighet att ansöka friskvårdsbidrag via blankett försvinner.

Du som timvikarie som har arbetat 825 timmar eller mer får vid ett tillfälle 2000 kronor i friskvårdsbidrag som du kan välja i utbudet som E-passi erbjuder. Berörda timvikarier får ett mejl med vidare instruktioner och kan därefter vid behov av hjälp kontakta E-passi support

Hygienrutiner och skyddsutrustning

Alla som arbetar inom vård- och omsorg ska alltid följa Mölndals stads basala kläd- och hygienrutiner och använda skyddsutrustning på rätt sätt.

 • Tänk på att byta arbetskläder om du växlar mellan olika arbetsplatser.
 • Stanna hemma om du har symptom och är sjuk för att inte smitta andra. Detsamma gäller om du insjuknar på arbetsplatsen. Sjukanmäl dig enligt rutin och lämna därefter arbetsplatsen. Det spelar ingen roll om det är covid, influensa eller annan luftvägsinfektion.

Måltidsavdrag

Arbetar du som timvikarie inom skolan kan du betala mat i matsalen via Swish.


 

Kontakt

Vikarieenheten 
Nämndemansgatan 3, plan 1
431 33 Mölndal
031-315 20 14
vikarieenheten@molndal.se
Öppet: mån - fre kl 06.30-15.00

Vikarierekrytering
031-315 20 75
vikarierekrytering@molndal.se
Ansökningshandlingar kan enbart tas emot via rekryteringssystem och inte via mejl.
Öppet: mån – fre kl 08.00-15.00

Lunchstängt 11.45-12.45

Dela på:

Senast uppdaterad