Att jobba som timvikarie

Vi är glada att du jobbar som timvikarie i Mölndal stad. Din insats är betydelsefull. Som timvikarie har du en anställning enbart den dagen du är bokad. Här kan du ta del av förmåner och villkor som gäller för din anställning som timvikarie.

Utelek på skola

Som timvikarie är du tillfälligt anställd vid behov av arbetskraft. Du får timlön som utbetalas månaden efter du har arbetat. Du kan också få ersättning för obekväm arbetstid, övertidsersättning och jourersättning beroende på när du har arbetat och enligt avtal. Semesterersättning utbetalas i samband med timlönen. Du kan läsa mer om ersättningar i kollektivavtalet som finns på Sveriges kommuner och regioners hemsida.

Dygns- och veckovila

Vi följer EU-regelerna om vila. Detta innebär att du behöver 11-timmars sammanhängande vila om varje 24-timmarsperiod och 36-timmars sammanhängande veckovila (7-dagars period). För dig som timvikarie innebär det att även om du är tillgänglig för arbete i Time Care pool och vill jobba så kan eller får du inte jobba vid vissa tillfällen. Du kan enbart bli bokad via bemanningssystemet Time Care pool och inte via muntliga överenskommelser. Bokning av pass sker utifrån din tillgängliga tid i Time Care pool om du inte är behov av vila utifrån reglerna.

Heltidsmått och övertid

All övertid skall vara beordrad eller godkännas i efterhand av chef. Du skall
inte arbeta mer än 165 timmar per månad, vilket motsvarar
heltidstjänstgöring. Går du på arbetstider i schema kan antal timmar för att beräkna heltid och övertid vara en annan än 165 timmar beroende på antal schemaveckor.

Om du arbetar på flera arbetsplatser bevakar du själv att
du under månaden inte överskrider heltidsmåttet.

Rast

Rast om minst 30 minuter gäller om arbetspasset är 5 timmar eller längre.
På vissa arbetsplatser finns avtal om måltidsuppehåll då görs inget avdrag
för rast.

Måltidsavdrag

Arbetar du som timvikarie inom skolan kan du betala mat i matsalen via Swish.

Friskvårdsersättning

Du som är anställd timvikarie i Mölndals stad kan få ersättning för motion och annan friskvård, så kallat friskvårdsbidrag. Du som timvikarie som har arbetat minst 825 timmar under ett kalenderår eller mer får vid ett tillfälle 2000 kronor i friskvårdsbidrag som du kan välja i utbudet som E-passi erbjuder. Berörda timvikarier får ett mejl med vidare instruktioner och kan därefter vid behov få vidare hjälp genom att kontakta E-passi support. Det är inte möjligt att ansöka om friskvårdsbidrag via blankett.

Uppföljning

Vi tycker det är viktigt att du trivs som vikarie i staden. Din insats är viktig för våra medborgare och du gör skillnad. Vi genomför uppföljingsenkäter. När du som vikarie har arbetat i 180 dagar och 300 dagar följer vi upp din arbetsinsats med verksamhetens chef som då får en fråga från oss hur de upplever att det fungerar. Vid behov får du återkoppling med information om hur det påverkar möjligheten att fortsatt vara timvikarie.

Undersköterska skyddad titel

Ska du arbeta som undersköterska behöver du ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Du ansöker själv som individ till Socialstyrelsen för att få ditt bevis. Vikarieenheten kan inte besvara frågor om ansökningar utan du behöver vända dig med frågor och ansökan direkt till Socialstyrelsen. Webbsida: Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation (socialstyrelsen.se)

Du kommer att få benämningen Bemanningsersättare VoF fram tills att du har uppvisat ditt bevis från Socialstyrelsen. Då ändras din benämning till Undersköterska.

Du blir lönesatt med din kompetens som Undersköterska som tidigare utifrån att du lämnar in dina betyg och underlag som styrker den lönesättningen.

Vart lämnar jag mitt bevis som timvikarie och undersköterska när jag fått det från Socialstyrelsen?

Ditt bevis skickar du in via e-tjänst om att lämna betyg och intyg

Beställa intyg

Behöver du ett tjänstgöringsintyg, arbetsgivarintyg, inkomstintyg eller inkomstförfrågan till Försäkringskassan eller annan myndighet beställer du det via stadens e-tjänst https://etjanst.molndal.se/bestallaintygvikarieenhet

Beställningar av intyg kan enbart beställas via e-tjänsten och inte via telefon eller mejl. Stadens löneenhet handlägger samtliga intyg för anställda från november 2023.

Kontakt

Öppettider 24/6-11/8
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-16.30
fredag    8.00-15.00

Dela på:

Senast uppdaterad