Mark och lokaler

Det interaktiva kartverktyget Site Finder har tagits fram av Business Sweden för att göra det möjligt att utforska tillgänglig mark och byggnader i Sverige. Göteborgsregionens 13 kommuner samverkar och är alla anslutna till kartverktyget. Där kan du identifiera lämpliga etableringslokaliseringar för ditt företag. I Mölndals stad har vi dessutom en e-tjänst där du kan anmäla intresse för verksamhetsmark i Mölndal.

I Mölndal finns flera verksamhetsområden, framförallt för tjänsteföretag, bland annat i:

  • Åbro
  • Jolen
  • Åby stallbacken
  • Kållered
  • Lindome.

Utbudet av verksamhetsmark i Mölndal är för tillfället begränsad

Just nu pågår planarbete som innebär att vi om några år kommer att kunna erbjuda etableringsmöjligheter i:

På längre sikt är Sandbäck, öster om E6/E20 mellan Mölndal och Kållered, nästa möjliga utvecklingsområde.

Mark för företagare

Är du intresserad av att köpa verksamhetsmark i Mölndals stad kan du lämna in en intresseanmälan i vår e-tjänst:

Har du planer på att investera eller etablera i Göteborgsregionen hittar du tillgänglig mark och lokaler i:

De samverkande kommunerna i Göteborgsregionen är: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Lokaler

Mölndals stads förvaltarenhet/fastighetsavdelningen har till uppdrag att tillgodose lokalbehovet för stadens förvaltningar och verksamheter.

Söker du som privatperson eller företag efter en ledig lokal, kan du vända dig till någon av de många privata aktörer som erbjuder lokaler i staden.

Dela på:

Senast uppdaterad