Björn Marklund om årets händelser 2018

Besked från Trafikverket om ett tågstopp i Mölndal, en galleriainvigning i Mölndals innerstad och ett framgångsrikt arbete med flera stora detaljplaner. 2018 blev ett viktigt år på stadsbyggnads­förvaltningen som ger bra förutsättningar framåt.


Att vi äntligen kunde slå upp portarna till Mölndals galleria den 27 september var ett viktigt och efterlängtat steg i innerstadens utveckling. Men också förväntat. Det vi inte kunde styra över på samma sätt var det glädjande beskedet från Trafikverket som kom i oktober.

Mölndal finns fortfarande med som en av stationsorterna för den nya höghastighetsjärnvägen. Ett tågstopp här skulle bli väldigt betydelsefullt, inte bara för Mölndal utan för hela regionens utveckling, säger Björn Marklund, stadsbyggnadschef.

Även stora detaljplaner för bland annat Forsåker, Tingshuset, Pedagogen Park, Kungsfisken, Lilla Fässbergsdalen och Kållered C har arbetats fram under året. Dessa kommer förhoppningsvis vinna laga kraft under 2019.

Arbetet med den nya översiktsplanen har också tagit viktiga steg framåt och är en förutsättning för att kunna bygga staden hållbar, långsiktigt.

Under 2019 och kommande år tar vi oss an planeringen av nästa stora utmaning, Kållered och Lindome. Här finns redan från start det viktigaste för ett modernt och hållbart stadsbyggande, nämligen spårbunden kollektivtrafik. Detta gör att det finns en enorm potential på båda platser, säger Björn Marklund.


Dela på:

Senast uppdaterad